Aktuality

100 rokov od narodenia P. Benovica

100 rokov od narodenia P. Benovica

Karol Benovic sa narodil 26. septembra 1919 v Dechticiach. Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil v auguste 1932.

Prvé rehoľné sľuby zložil v Nitre na Zobore v roku 1941. Doživotné v Spišskom Štiavniku v roku 1946. Štúdium filozofie začal vo Viedni a v teológii pokračoval v Nitre a v Banskej Bystrici u pátrov jezuitov. Za kňaza bol vysvätený 1. septembra 1946 v Nitre.

Teologické štúdia ukončil na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme. Jeho misijným určením bolo Švajčiarsko, kde sa však pre problémy s vízami zdržal iba niekoľko mesiacov. Predstavení na Slovensku ho v roku 1948 poslali do Životíc na Morave, kde pracoval v Charitnom dome. Keď Charitný dom zavreli, vrátil sa na Slovensko. Medzitým prebehla tzv. „barbarská noc“ a páter Benovic sa už nemal kam vrátiť. Kláštory boli zatvorené a rehoľníci vyvezení do sústreďovacích táborov.

Pracoval v rôznych civilných zamestnaniach. V roku 1953 bol odsúdený a uväznený. Zakrátko sa na amnestiu dostal späť do civilného života. V roku 1966 sa dostal do pastorácie, keď nastúpil ako kaplán do Banskej Štiavnice. Od roku 1968 pracoval ako správca farnosti v Podhorí. V apríli 1975 dostal dekrét za farára do Banskej Štiavnice, kde vytrvalo opravoval Kalváriu a kostoly, ktoré boli súčasťou farnosti. Od roku 1983 do roku 1991 pôsobil ako správca farnosti vo Veľkých Levároch.

Od roku 1991 sa venoval formácii budúcich misionárov – verbistov. V rokoch 1991 – 1995 bol rektorom Kňazského seminára SVD v Bratislave a viceprovinciálom Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova. Od roku 1999 do roku 2004 bol duchovným u sestier Sv. Kríža v Trnave. Od roku 2004 až do svojej smrti bol na dôchodku v provinciálnom dome Spoločnosti Božieho Slova v Nitre na Kalvárii.

Páter Karol Benovic SVD zomrel v 95-tom roku života, v 73-om roku rehoľných sľubov a v 67-om roku kňazstva dňa 27. septembra 2013 v Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii.

Pripravil: P. Tomáš Gerboc SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie