100 rokov od narodenia P. Benovica

100 rokov od narodenia P. Benovica

Karol Benovic sa narodil 26. septembra 1919 v Dechticiach. Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil v auguste 1932.

Prvé rehoľné sľuby zložil v Nitre na Zobore v roku 1941. Doživotné v Spišskom Štiavniku v roku 1946. Štúdium filozofie začal vo Viedni a v teológii pokračoval v Nitre a v Banskej Bystrici u pátrov jezuitov. Za kňaza bol vysvätený 1. septembra 1946 v Nitre.

Teologické štúdia ukončil na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme. Jeho misijným určením bolo Švajčiarsko, kde sa však pre problémy s vízami zdržal iba niekoľko mesiacov. Predstavení na Slovensku ho v roku 1948 poslali do Životíc na Morave, kde pracoval v Charitnom dome. Keď Charitný dom zavreli, vrátil sa na Slovensko. Medzitým prebehla tzv. „barbarská noc“ a páter Benovic sa už nemal kam vrátiť. Kláštory boli zatvorené a rehoľníci vyvezení do sústreďovacích táborov.

Pracoval v rôznych civilných zamestnaniach. V roku 1953 bol odsúdený a uväznený. Zakrátko sa na amnestiu dostal späť do civilného života. V roku 1966 sa dostal do pastorácie, keď nastúpil ako kaplán do Banskej Štiavnice. Od roku 1968 pracoval ako správca farnosti v Podhorí. V apríli 1975 dostal dekrét za farára do Banskej Štiavnice, kde vytrvalo opravoval Kalváriu a kostoly, ktoré boli súčasťou farnosti. Od roku 1983 do roku 1991 pôsobil ako správca farnosti vo Veľkých Levároch.

Od roku 1991 sa venoval formácii budúcich misionárov – verbistov. V rokoch 1991 – 1995 bol rektorom Kňazského seminára SVD v Bratislave a viceprovinciálom Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova. Od roku 1999 do roku 2004 bol duchovným u sestier Sv. Kríža v Trnave. Od roku 2004 až do svojej smrti bol na dôchodku v provinciálnom dome Spoločnosti Božieho Slova v Nitre na Kalvárii.

Páter Karol Benovic SVD zomrel v 95-tom roku života, v 73-om roku rehoľných sľubov a v 67-om roku kňazstva dňa 27. septembra 2013 v Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii.

Pripravil: P. Tomáš Gerboc SVD

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie