Aktuality

2% pre misie

2% pre misie

Je veľa tých, čo sa uchádzajú o Vašu priazeň a pomoc. Aj my misionári sme medzi nimi. Pomôžte nám, aby sme mohli byť ešte viac misionármi všade tam, kde je potreba. Poukážte nám 2% z vami zaplatenej dane.

Milí dobrodinci a priatelia misií,

legislatíva
nám umožňuje rozhodnúť, na aký účel budú použité 2% resp. 3% z Vašich
daní, ktoré ste odviedli štátu. Vieme, že je veľa organizácií uchádzajúcich sa
o Vašu priazeň, a preto nás teší, že viacerí z Vás sa v r.
2018 rozhodli venovať túto čiastku na šírenie evanjelia na Slovensku i vo
svete prostredníctvom Spoločnosti Božieho Slova. Za rok 2018 to bolo
celkom  5 924,85 EUR.

Vami venované
peniaze boli v r. 2018 použité na tieto projekty:

  1. Formácia misionárov. Podpora výchovy a štúdií našich seminaristov v kňazskom seminári Spoločnosti Božieho Slova v Bratislave – Petržalke. Na Slovensku máme vo formácii 8 bohoslovcov pripravujúcich sa na misijné pôsobenie vo svete. Na teologické štúdia prichádzajú k nám mladí spolubratia aj z iných kontinentov.
  2. Jazykové kurzy. Vďaka Vašej podpore môžeme zabezpečiť jazykové kurzy slovenčiny pre spolubratov, ktorí prišli zo zahraničia, aby sa na Slovensku pripravovali na svoje budúce misionárske povolanie.
  3. Vydávanie časopisu „Mladý misionár“. Naši seminaristi v časopise, ktorý vychádza trikrát ročne, informujú o živote našich misionárov v rôznych krajinách. Taktiež sa možno z neho dozvedieť o ich živote a živote okolo nás. Seminaristi spravujú rovnomennú internetovú stránku.
  4. Podpora letného programu pre mládež pod názvom „Misijné prázdniny.“ Sú to letné tábory zamerané na šírenie misijnej myšlienky medzi dospievajúcimi mladými ľuďmi. Počas nich sa môžu mladí ľudia stretnúť s  rovesníkmi z celého Slovenska a s našimi misionármi a misionárkami, pôsobiacimi v mnohých krajinách sveta, ktorí sú práve na Slovensku. V roku 2018 sa konali Misijné prázdniny v Novom Meste nad Váhom.
  5. Každoročne organizujeme pre chlapcov „Miništrantský tábor.“ V roku 2018 sa konal v Ústí nad Priehradou na Orave.

   Za vašu pomoc pri realizácii uvedených
projektov vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať a  poprosiť vás, aby ste
aj v tomto roku zvážili možnosť poukázať 2 % resp 3% z Vašich daní na
podporu misijného hnutia na Slovensku.

Ospravedlňujeme
sa za chybu, ktorá bola v minuloročných formulároch, aj za to, že niektorí z
Vás dostali oznámenie z daňového úradu o nepripísaní tejto čiastky na náš účet
aj napriek tomu, že v skutočnosti tieto peniaze nám boli poukázané.

Modlime sa za Vás a vyprosujeme Vám Božie požehnanie a všetky potrebné milosti.

Tlačivo na stiahnutie:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie