MISIJNÁ NEDEĽA V KOLÍNE PRI PRAHE

MISIJNÁ NEDEĽA V KOLÍNE PRI PRAHE

Na Misijnú nedeľu (24. október 2021) mal v Komunitnom farskom centre P. Karol Tefa, kaplán vo farnosti sv. Bartolomeja v Kolíne, prezentáciu o Indonézii a o pôsobení Spoločnosti Božieho Slova v tejto krajine tisícich ostrovov. Na prezentácii a následnej diskusii sa zúčastnilo takmer štyridsať farníkov z Kolína.

čítaj viac