Fotokroniky

POSVÄTENIE NOVÉHO OLTÁRA V KOLÍNE

Na tretiu adventnú nedeľu sa v chráme sv. Bartolomeja v Kolíne zišlo množstvo veriacich, aby boli svedkami posvätenia nového oltára. Oltár, ktorého autorom je Václav Cígler, je z jedného kusu pieskovca vyťaženého z lomu Vyhnánov neďaleko Hradca Králové, má štvorcový pôdorys a váži takmer 6 ton. Obrad svätenia viedol a svätou omšou celebroval Mons. Ján Graubner, pražský arcibiskup. Nové organy na kôru sprevádzali spev zboru Cantores Cantant. Za spevu litánií ku všetkým svätým sa veriaci pripravili na samotný obrad svätenia oltára. Svätý Bartolomej, apoštol, svätý Vojtech, svätý Prokop a svätá Zdislava – títo svätí boli tiež vzývaní v mohutnom chórovom speve. Ich ostatky, ktoré v liturgickom sprievode priniesli miestni skauti, vložil pražský arcibiskup do kruhovitého otvoru v čelnej strane oltára. Michal Motyčka, spoluautor návrhu oltára a ďalšieho vybavenia presbytéria, následne vložil do otvoru sklenený valec, tj šošovku z optického skla a uzavrel miesto pre ostatky svätých. Následne Mons. Graubner predniesol modlitbu žehnania a pomazal oltár v strede a na rohoch oltára posväteným olejom krizmou. Tým bol kamenný oltár vyčlenený pre sakrálne užívanie. Vo svojom príhovore arcibiskup Ján Graubner zdôraznil, že Kristus pripodobnený k mohutnému kameňu, je pevným bodom veriaceho v tomto svete. To isté platí o svätých mučeníkoch, ktorých ostatky sú vložené do oltára. Na obrade žehnania sa zúčastnili kňazi z rehole verbistov na čele s pátrom provinciálom Markom Vaňušom SVD, a tiež otec Radek Tichý, rektor kňazského seminára v Prahe sprevádzaný početnou skupinou bohoslovcov, študentov teológie. Kolínsky farár Ján Halama SVD v závere poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na trojročnej obnove chrámu sv. Bartolomeja: zhotoviteľom rôznych profesií, reštaurátorom a tiež partnerom, najmä mestu Kolínu aj miestnej firme Toyota. Poďakoval sa aj najbližším spolupracovníkom.

Foto: Anička Guthrie / Človek a viera

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie