Aktuality

Knižná novinka: Fritz Bornemann: Sv. Jozef Freinademetz 1852 – 1908

Knižná novinka: Fritz Bornemann: Sv. Jozef Freinademetz 1852 – 1908

Najobšírnejší životopis prvého misionára Spoločnosti Božieho slova, Pátra Jozefa Freinademetza SVD od jedného z najváženejších autorov životopisov a diel o dejinách Spoločnosti Božieho Slova Pátra Fritza Bornemanna SVD vyšiel už aj v Slovenskom preklade.

Dielo
pozostávajúce z osemnástich kapitol zachytáva život Jozefa Freinademetza
od narodenia a detstvo. Jeho vstup do Spoločnosti Božieho Slova, prípravu,
odchod  a pôsobenie misionára v ďalekej
Číne. Okrem životopisných faktov je kniha skutočným sprievodcom do reálií dejín
a kultúry Číny a ponúka vovedenie do kontextu, ktorý je potrebný pre
pochopenie všetkých misijných aktivít a snáh pri ohlasovaní Evanjelia v tejto
krajine.

Kniha
sa môže stať obohacujúcim darom a zdrojom poznania pre každého, kto chce
prehĺbiť svoje poznanie tohto veľkého misionára a svätca okrem iného i preto,
že ponúka veľké množstvo autentických prepisov jeho listov, vďaka ktorým môže
čitateľ nahliadnuť do duchovnosti a myšlienkových pochodov Európana, ktorý
sa pre Číňanov stal Číňanom.

Fritz Bornemann: Sv. Jozef Freinademetz 1852 – 1908. Nitra : Spoločnosť Božieho Slova, 2020. 740 s. ISBN 978-80-89688-28-9

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie