Aktuality

HISTÓRIA VIETNAMSKEJ PROVINCIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

Misionári verbisti pôsobia už dlhší čas aj vo Vietname a táto misia prináša požehnané ovocie. Zaujímavý je však spôsob, akým sa toto pôsobenie začalo. Vietnamská provincia Spoločnosti Božieho Slova totiž vznikla spojením sa a prevzatím Kongregácie svätého Jozefa, ktorú založil francúzsky misionár Ján Sion v roku 1926. Ako sa to všetko začalo?

História vzniku Kongregácie pokorných bratov sv. Jozefa

Ján Sion, narodený v roku 1890, vstúpil ako 18-ročný do Parížskej misijnej spoločnosti (MEP). Tam sa pripravoval na svoju kňazskú službu, aby o 12 rokov neskôr začal pôsobiť ako misionár vo Vietname. Bol určený ako duchovný pre malé mestečko Binh Dinh nachádzajúce sa približne uprostred tejto rozľahlej krajiny. Misijnú metódu P. Jána Siona môžeme charakterizovať jeho vlastnými slovami: „Najskôr prejav lásky, až potom kázanie“. Od začiatku sa usiloval o osvojenie si miestnych zvykov a vzorcov správania sa s cieľom integrovať sa do miestnej kultúry.

Situácia vo Vietname bola v tej dobe priaznivo naklonená misijnej činnosti. Vtedajší kráľ uzavrel dohodu s Francúzskom (krajina bola de facto pod jeho nadvládou), ktorá umožňovala stavať kostoly a kláštory, a verejne ohlasovať Evanjelium.

Dnes sa hlási ku kresťanstvu približne 7% obyvateľstva (z takmer 98 miliónov obyv.), vtedy to však bolo ešte menej. Vnímajúc potrebu evanjelizácie v rámci krajiny sa preto 33-ročný P. Ján Sion po modlibe a viacerých rozhovoroch v roku 1926 rozhodol požiadať biskupa svojej diecézy o založenie novej kongregácie. Po predstavení jej štruktúry, účelu a smerovania schválil biskupský poradný zbor 5. júla toho roku jej založenie pod menom Kongregácia pokorných bratov svätého Jozefa. Išlo o bratskú spoločnosť (jej členovia neboli kňazmi), ktorej cieľom bola Evanjelizácia Vietnamu. Postupom času sa rozširovala a pomerne rýchlo počítala s niekoľkými komunitami v rámci troch provincií v strednom Vietname.

Prečo si zakladateľ vybral práve sv. Jozefa za patróna? Lebo ho charakterizuje silná viera, hlboká pokora, načúvanie Božiemu hlasu a jeho nasledovanie. Sv. Jozef žil v skrytosti povolania tesára v Nazarete a bratia v Kongregácii mali nasledovať príklad cností tohto svätca.

Pokračovanie vo vojnovom období

V roku 1940 prichádzajú do celej oblasti, a teda aj do Vietnamu, Japonskí vojaci. Uzatvárajú dohodu s Francúzskom, ktoré ešte zostáva nasledujúcich 5 rokov v krajine, ale rozhodujúci vplyv už majú oni. Prichádza obdobie vojen a napätí, ktoré ničia ekonomiku: miesto ryže sa musí pestovať juta (ktorá slúži vojenským účelom), pridávajú sa prírodné katastrofy, a to všetko vedie k hladomoru a úmrtiu okolo dvoch miliónov ľudí.

Odpor Vietnamu voči cudzím mocnostiam stelesňuje neskorší diktátor Ho Či Min, ktorý vedie nasledujúcu vojnu s francúzskymi kolonialistami. Neskôr sa do vojny zapájajú aj USA či Sovietsky zväz a Čína. Vojnou zmietaný Vietnam sa rozdeľuje na severný a južný.

Toto dianie má samozrejme vplyv aj na Kongregáciu sv. Jozefa. Okrem nepriameho (finančné ťažkosti kvôli vojne a ekonomickej kríze, nástup vlády komunistov), je tu aj priamy dopad spomenutých udalostí: traja bratia boli vážne zranení po zhodení bômb do jedného z kláštorov, pričom všetci svojim zraneniam podľahli.

Čo ďalej?

Kardinál František Xaverský Nguyen Van Thuan

Kardinál František Xaverský Nguyen Van Thuan, ktorý bol vtedajším biskupom diecézy Nha Trang, osobitne povzbudzoval a pomáhal počas ťažkých časov v misijných aktivitách Kongregácie svätého Jozefa. Nakoľko predtým  študoval v Ríme, poznal aj Spoločnosť Božieho Slova. Uvažujúc o podobnosti ich misijných aktivít a chariziem, bol prvým, kto navrhol stretnutie sa týchto kongegrácii s cieľom užšej spolupráce a inicioval medzi nimi prvý dialóg. To sa už písal rok 1974, generálnym predstaveným SVD bol vtedy P. Musinsky SVD. Ten poslal do Vietnamu P. Heinamana SVD, aby preskúmal situáciu a zistil potrebné informácie. O pol roka neskôr prišiel už sám generálny predstavený a začal sa proces zbližovania.

O niekoľko mesiacov neskôr však dochádza k opätovnému zjednoteniu krajiny a vládu v nej získava Komunistická strana Vietnamu. To spôsobuje prerušenie kontaktov a nemožnosť komunikácie medzi rehoľami počas nasledujúcich rokov. Predstaveným Kongregácie sv. Jozefa, hľadajúc spôsob komunikácie s generalátom SVD v Ríme, napokon napadlo kontaktovať misionárov verbistov pracujúcich v okolitých krajinách. V tej dobe pôsobili napr. v Japonsku, na Taiwane či na Filipínach. Týmto spôsobom sa začína sprostredkovaná písomná komunikácia, ktorá potom prebiehala vlastne až do roku 1989, keď sa situácia vo Vietname uvoľnila.

Ešte v tom istom roku sa obnovujú rokovania, teraz už vyslovene o včlenení Kongregácie sv. Jozefa do Spoločnosti Božieho Slova, na čele s vtedajším generálnym predstaveným SVD, P. Henrim Barlagem.

Zlúčenie kongregácií

Pred zlúčením sa konalo v Kongregácii sv. Jozefa stretnutie všetkých bratov, ktorí mali hlasovať, či s ním súhlasia. Z Bratov s doživotnými sľubmi sa vyslovili za tento spôsob riešenia takmer dve tretiny spolubratov, čím bolo rozhodnuté. V roku 1992 Kongregácia podáva žiadosť svojmu biskupovi na možnosť spojenia, ktorá je o rok neskôr schválená. V nasledujúcom období dochádza ešte ku stretnutiam a dopracovaniu všetkých praktických i formálnych detailov. Dňa 19. 3 roku 1998 sa napokon uskutočňuje zlúčenie Spoločnosti Božieho Slova a Kongregácie pokorných bratov sv. Jozefa, ktorá sa stáva oficiálne Régiou Spoločnosti Božieho Slova, a neskôr, v roku 2008, aj samostatnou provinciou.

Odvtedy sa vďaka príhovorom svätého Jozefa a svätého Arnolda Janssena vietnamská provincia naďalej rozvíja, rastie a pokračuje v misijnej činnosti. Tak v rámci miestnej Cirkvi, ako aj vo svete. Dnes pôsobí vďaka Vietnamskej provincii v krajine a vo svete vyše 260 kňazov, bratov a seminaristov, ktorí sa pripravujú na svoju misiu. Okrem toho provincia počíta ďalších 13 novicov, 40 postulantov a 50 kandidátov, ktorí zvažujú pokračovanie vo formácii v Spoločnosti Božieho Slova.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie