Kňazská vysviacka nového misionára verbistov

Kňazská vysviacka nového misionára verbistov

V piatok 15. júna 2018 príjme kňazskú vysviacku terchovský rodák diakon Tomáš Baleja SVD.

Tešíme sa, že rodina verbistov sa rozrastá o nového kňaza misionára. Srdečne Vás pozývame zdieľať našu radosť a zároveň vyjadriť podporu novokňazovi.