Misijné animácie na školách v mesiaci október

Misijné animácie na školách v mesiaci október

Budovanie misijného povedomia kresťanov sa nezaobíde bez animovania tými, ktorí sa na misií Ježiša Krista konkrétne podieľajú.

V mesiaci október, ktorý je mesiacom misíi sa misionári stretávajú so žiakmi základných a stredných škôl, kde im približujú naliehavosť ohlasovania Radostnej Zvesti v iných krajinách a na iných kontinentoch.

Cirkev rastie a žije, lebo je misionárska, lebo sa vie deliť s posolstvom, materiálnymi dobrami, a tiež s poslami Dobrej Zvesti, kňazmi a zasvätenými. Žiaci cirkevného gymnázia sv.Cyrila a Metoda v Nitre mali možnosť stretnúť pátra Michala Vrtáka SVD, ktorý sa dva roky pripravoval na misiu v Latinskej Amerike v Mexiku a už v novembri vycestuje na nové miesto svojho pôsobenia na Kubu.

Do akcie boli zapojení nielen pedagógovia, ale aj mamy a samotní žiaci, ktorí po besede zorganizovali misijný jarmok, kde ponúkali svoje výrobky s cieľom podporiť misie tam, kde to najviac potrebujú. Vedieť sa zmobilizovať, vyrobiť niečo vlastné, predať to a podeliť sa so ziskom s tými, ktorí sú núdzni je prejavom veľkorysosého srdca. Takéto srdcia rastú na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.