Aktuality

Misijné animácie na školách v mesiaci október

Misijné animácie na školách v mesiaci október

Budovanie misijného povedomia kresťanov sa nezaobíde bez animovania tými, ktorí sa na misií Ježiša Krista konkrétne podieľajú.

V mesiaci október, ktorý je mesiacom misíi sa misionári stretávajú so žiakmi základných a stredných škôl, kde im približujú naliehavosť ohlasovania Radostnej Zvesti v iných krajinách a na iných kontinentoch.

Cirkev rastie a žije, lebo je misionárska, lebo sa vie deliť s posolstvom, materiálnymi dobrami, a tiež s poslami Dobrej Zvesti, kňazmi a zasvätenými. Žiaci cirkevného gymnázia sv.Cyrila a Metoda v Nitre mali možnosť stretnúť pátra Michala Vrtáka SVD, ktorý sa dva roky pripravoval na misiu v Latinskej Amerike v Mexiku a už v novembri vycestuje na nové miesto svojho pôsobenia na Kubu.

Do akcie boli zapojení nielen pedagógovia, ale aj mamy a samotní žiaci, ktorí po besede zorganizovali misijný jarmok, kde ponúkali svoje výrobky s cieľom podporiť misie tam, kde to najviac potrebujú. Vedieť sa zmobilizovať, vyrobiť niečo vlastné, predať to a podeliť sa so ziskom s tými, ktorí sú núdzni je prejavom veľkorysosého srdca. Takéto srdcia rastú na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie