So svätou Pannou Máriou

So svätou Pannou Máriou

P: Ó, Pani moja!
V: Ó, Matka moja, tebe sa celkom obetujem, a aby som ti preukázal svoju oddanosť, zasväcujem ti svoje oči, uši, ústa, srdce a seba samého úplne. Keďže som teda tvoj, dobrá Matka, opatruj a chráň ma, ako svoje vlastníctvo a svoj majetok.

Každodenné zasvätenie Matke Márii

P: Ó, Pani moja!
V: Ó, Matka moja, tebe sa celkom obetujem, a aby som ti preukázal svoju oddanosť, zasväcujem ti svoje oči, uši, ústa, srdce a seba samého úplne. Keďže som teda tvoj, dobrá Matka, opatruj a chráň ma, ako svoje vlastníctvo a svoj majetok.

Modlitba Jána Pavla II. za povolania

Mária, pokorná služobnica Najvyššieho,
Syn, ktorého si zrodila, ťa urobil služobnicou ľudstva.
Tvoj život bol pokornou a obetavou službou:
stala si sa služobnicou Slova,
keď ti anjel oznámil Boží plán spásy.
Stala si sa služobnicou Syna,
keď si mu darovala život
a zostala si otvorená jeho tajomstvu.
Stala si sa služobnicou vykúpenia,
keď si odvážne stála pod krížom,
bok po boku trpiacemu Služobníkovi a Baránkovi,
ktorý sa obetoval z lásky k nám.
V deň Turíc si sa stala služobnicou Cirkvi
a svojím orodovaním ju neprestajne prebúdzaš k životu
v každom veriacom aj v týchto našich ťažkých a nepokojných časoch.
K tebe, mladá dcéra Izraela,
ktorá si zoči-voči povolaniu od Večného
poznala zmätok mladého srdca,
s dôverou hľadia mladí tretieho tisícročia.
Urob ich schopnými prijať pozvanie tvojho Syna
obetovať celý svoj život na Božiu slávu.
Daj, nech pochopia, že služba Bohu napĺňa srdce,
že iba v službe Bohu a jeho kráľovstvu dosiahnu naplnenie toho,
čo Boh pre nich naplánoval,
a v nej sa ich život stane oslavným hymnom na Najsvätejšiu Trojicu.
Amen.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie