Naše modlitby

S Pannou Máriou

S Pannou Máriou

.

P: Ó, Pani moja!
V: Ó, Matka moja, tebe sa celkom obetujem, a aby som ti preukázal svoju oddanosť, zasväcujem ti svoje oči, uši, ústa, srdce a seba samého úplne. Keďže som teda tvoj, dobrá Matka, opatruj a chráň ma, ako svoje vlastníctvo a svoj majetok.

Každodenné zasvätenie Matke Márii

P: Ó, Pani moja!
V: Ó, Matka moja, tebe sa celkom obetujem, a aby som ti preukázal svoju oddanosť, zasväcujem ti svoje oči, uši, ústa, srdce a seba samého úplne. Keďže som teda tvoj, dobrá Matka, opatruj a chráň ma, ako svoje vlastníctvo a svoj majetok.

Modlitba Jána Pavla II. za povolania

Mária, pokorná služobnica Najvyššieho,
Syn, ktorého si zrodila, ťa urobil služobnicou ľudstva.
Tvoj život bol pokornou a obetavou službou:
stala si sa služobnicou Slova,
keď ti anjel oznámil Boží plán spásy.
Stala si sa služobnicou Syna,
keď si mu darovala život
a zostala si otvorená jeho tajomstvu.
Stala si sa služobnicou vykúpenia,
keď si odvážne stála pod krížom,
bok po boku trpiacemu Služobníkovi a Baránkovi,
ktorý sa obetoval z lásky k nám.
V deň Turíc si sa stala služobnicou Cirkvi
a svojím orodovaním ju neprestajne prebúdzaš k životu
v každom veriacom aj v týchto našich ťažkých a nepokojných časoch.
K tebe, mladá dcéra Izraela,
ktorá si zoči-voči povolaniu od Večného
poznala zmätok mladého srdca,
s dôverou hľadia mladí tretieho tisícročia.
Urob ich schopnými prijať pozvanie tvojho Syna
obetovať celý svoj život na Božiu slávu.
Daj, nech pochopia, že služba Bohu napĺňa srdce,
že iba v službe Bohu a jeho kráľovstvu dosiahnu naplnenie toho,
čo Boh pre nich naplánoval,
a v nej sa ich život stane oslavným hymnom na Najsvätejšiu Trojicu.
Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie