NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU / 9. deň

Na Turíce, sviatok zoslania Ducha Svätého na Cirkev, sa pripravme skrze modlitbu Deviatnika k Duchu Svätému. Je to silná modlitba, ktorá nám má pomôcť otvoriť sa pôsobeniu tretej božskej osoby Najsvätejšej Trojice v našich životoch.
A hoci sa túto novému modlíme ako prípravu na Turíce, môžeme sa ju modliť podľa potreby kedykoľvek.
Modlime sa s dôverou k Tomu, ktorý je Dobro a Láska sama.

9. deň – Dobrota

Pokloňme sa s úctou a pokorou pred vznešenosťou a mocou Ducha Svätého. Uctievajme Svätú Trojicu a vzdávajme dnes slávu Utešiteľovi, presvätému Zástancovi.
O, Duchu Svätý, Tvojou mocou bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na záchranu nás všetkých. Tvojou milosťou sa deju zázraky v Ježišovom mene. Tvojou Láskou sme chránení pred zlom. A tak, s pokorou a poníženým srdcom, prosíme o Tvoj dar dobroty v nás.
Chceme byt ako tvoji Svätí v nebi. Duchu Svätý, obnov nás svoju dobrotou, aby sme dokázali prinášať Dobrú Novinu do sveta. Amen.

Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)

Modlime sa:
Večný Bože,
Ty osvecuješ srdcia veriacich
svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Táto konkrétna novéna bola napísaná špeciálne pre PrayMoreNovenas.com a je založená na ovocí Ducha Svätého a túžbe po svätosti.
Je to iba cez moc Ducha Svätého, keď sa niekto chce stať svätým. Nemôžeme sa zachrániť sami. Je to iba milosťou od Boha, že už zachránení sme. Spoliehajme sa na moc Ducha Svätého a smrť nášho Pána Ježiša. To je podstatou tejto novény.
Novéna Zoslania Ducha Svätého je naozaj tá pravá, originálna novéna. Učeníci čakali v jednote a modlitbe na Ducha Svätého deväť dní po Ježišovom nanebovstúpení. Ježiš ich požiadal, aby sa neprestajne modlili vo večeradle až do času zoslania Ducha Svätého.
„Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.“ Sk 1,14

Zdroj: www.modlitba.sk

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie