P. Jozef Berec SVD

P. Jozef Berec SVD

Misionár ktorý prežil svoj aktívny kňazský život v službe Moravákom.
Dnes aj vďaka nemu je Spoločnosť Božieho Slova prítomná v Českej Republike.

Jozef Berec sa narodil 9. decembra 1926 v Nitrici, okres Prievidza. Pochádzal z jednoduchej roľníckej rodiny, v ktorej sa narodil ako piate, najmladšie, dieťa.

Po ukončení povinnej školskej dochádzky nastúpil ako učeň do krajčírskej dielne v Prievidzi. V tom čase sa u neho objavila túžba po rehoľnom povolaní v misijnej Spoločnosti Božieho Slova. Jeho žiadosť bola v Nitre prijatá a po ukončení školy v Prievidzi bol v marci 1946 prijatý do postulátu Spoločnosti Božieho Slova v Nitre. V septembri 1946 nastúpil do noviciátu SVD v Spišskom Štiavniku, kde zložil i svoje prvé rehoľné sľuby 8. septembra 1948. Po noviciáte nastúpil na základnú vojenskú službu, kde ho zastihla i tzv. „Barbarská noc“.

Po ukončení vojenskej služby (v roku 1950) sa vrátil do rodnej Nitrice a zamestnal sa ako krajčír v neďalekých Novákoch. V nasledujúcich rokoch sa rozhodol doplniť si vzdelanie s túžbou prihlásiť sa na Bohosloveckú fakultu a stať sa kňazom. V roku 1962 úspešne zmaturoval na večernej škole v Prievidzi a od tohto roku sa päť krát hlásil o prijatie na Bohosloveckú fakultu v Bratislave. Jeho žiadosti o prijatie však nebolo vyhovené. Podarilo sa mu to až v roku 1968, no nie v Bratislave. V štúdiu a formácii pokračoval na obnovenej Bohosloveckej fakulte v Olomouci 1. júla 1972 prijal kňazské svätenie z rúk otca kardinála Štefana Trochtu. V tom isto roku zložil i svoje doživotné sľuby v Spoločnosti Božieho Slova.

Napriek tomu, že na realizáciu svojho zasvätenia ako rehoľník a kňaz musel čakať nie roky, ale desaťročia, nevzdal sa svojej túžby a ako v mladosti, i v staršom veku bol pozoruhodný v zachovávaní osobnej disciplíny a v mariánskej úcte. Ako vo svojich spomienkach uviedol: „Zvláštne a nevyspytateľné sú Božie cesty. Moja cesta ku kňazstvu bola zvláštna a dosť zložitá, ale som vďačný Bohu i za túto zvláštnu cestu.

Ako kňaz pôsobil najskôr v Bílovicích u Uherského Hradiště (1972 – 1974), neskôr v Lešné u Valašského Meziřičí (1974 – 1975) a v rokoch 1975 – 2013, ako farár vo Valašskej Polanke (s prestávkou od februára 1991 do marca 1992, kedy pôsobil v Močenku).

Od marca 2013 žil P. Jozef Berec v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii, kde si ho Pán života a smrti povolal v podvečerných hodinách 25. septembra 2017.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.