Osobnosti minulosti

P. Michal Slivka SVD

P. Michal Slivka SVD

P. Michal Slivka SVD sa narodil 29. septembra 1921 v podtatranskej dedinke Spišský Štiavnik. Do rehole misionárov verbistov vstúpil v rodnom Štiavniku. Potom si vykonal noviciát v Nitre na Zobore a v r. 1942 zložil prvé rehoľné sľuby.

Teologické štúdiá dokončil v Ríme a bol tam aj vysvätený za kňaza dňa 2. apríla 1949. Keďže v tom čase si už nemohol predĺžiť československý pas, na misie do Indie vycestoval na základe preukazu IRO – medzinárodnej utečeneckej organizácie. V Indii pôsobil celých 40 rokov – od r. 1950 do r. 1990, najmä v oblasti Gangpur. Misia, v ktorej páter Slivka pracoval, sa rozrástla z pôvodných 5 misijných staníc na dnešné dve diecézy. Pracuje v nich viac ako 400 domácich kňazov, väčšinou verbistov.

40 rokov misionárom v Indii

Misia Gangpur, kde páter Slivka pôsobil, sa stala úspešnou, keď sa misionári postavili na stranu ľudí proti úžerníkom. Misionári zakladali tzv. ryžové banky, kde ľudia vkladali určené množstvo ryže a v čase núdze si mohli ľudia ryžu požičať. Bola v každej takej „banke“ ustanovená miestna rada, ktorá spravovala ryžu a rozhodovala, komu ju požičajú a komu nie. Tento počin oslobodil miestnych ľudí od úžery. Neskôr sa zakladali aj miestne peňažné banky. Tieto fungovali, pokým sa záležitosti nezhostil štát. Ale ryžové banky pretrvali ešte veľmi dlho. Naši misionári verbisti nadviazali na túto tradíciu po pátroch jezuitoch. Misia sa stala úspešnou, lebo ľudia sa cítili byť oslobodení a ochránení. Neskôr misionári začali klásť veľký dôraz na školstvo. Vďaka nemu vychovali miestnu inteligenciu, domácich kňazov, neskôr biskupov. V neposlednom rade misionári pomáhali aj zdravotne. Zakladali misijné nemocnice a sami prinášali lieky na mnohé odľahlé miesta. Najnebezpečnejšou chorobou bola, samozrejme, malária, a potom malomocenstvo. Vďaka zdravotnej pomoci sa podarilo tieto choroby minimalizovať. Okrem chudoby bola v Indii a stále je, samozrejme, výzva – náboženstvo. Ako spomína páter Michal vo svojej knihe, misia priniesla mnoho úspechov v podobe obrátení na katolícku vieru. Ale bolo aj mnoho takých, ktorí ostali vo svojej viere – najmä v hinduizme. Ale to neznamená, že sa ich Kristovo učenie nedotklo. Práve naopak. Najväčšia zásluha misie verbistov v oblasti Gangpur spočíva vo výchove domácich kňazov. Títo môžu dnes rozvíjať misiu, keďže nikto z cudzincov už dnes nedostane vízum do Indie na misijnú činnosť.

 

Návrat z misií

V r. 1990 sa p. Slivka vrátil do Európy. Najskôr pôsobil v Mníchove v Nemecku ako rektor študentského domova pre zahraničných, väčšinou ázijských študentov. V rokoch 1995-1998 pôsobil ako misijný sekretár slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova. Jeho úlohou bolo starať sa o misionárov v zahraničí a koordinovať finančnú pomoc pre misie. Páter Slivka mal mnoho prednášok o svojej misii v Indii. O svojom živote a misii vydal knižku pod názvom 40 rokov misionárom v Indii, ktorá sa u čitateľov na Slovensku stretla s veľkým ohlasom. V r. 2011 vydala Spoločnosť Božieho Slova 4. vydanie tejto knihy. Do konca života bol páter aktívny a snažil sa, podobne ako ďalší misionári, rozširovať povedomie o potrebe katolíckych misií.

 

P. Michal Slivka SVD zomrel dňa 19. decembra 2012 v Nitre na Kalvárii v 92. roku  života,  v  71.  roku  rehoľných sľubov a v 64. roku kňazstva. Jeho telesné pozostatky sú uložené na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre na Cabajskej ceste.

 

Počas zádušnej svätej omše P. Ján Halama SVD v homílii povedal:

„Ak sa pozrieme na život pátra Slivku, môžeme povedať, že bol kňazom, misionárom, lekárom, tesárom, stavbárom, bankárom, ba môžeme dodať aj vedcom v oblasti kultúry a náboženstiev. Nadovšetko však bol Kristovým človekom, ohlasovateľom Dobrej noviny, Kristovým kňazom. Vďaka, páter, za váš zápal za ohlasovanie evanjelia, za každé povzbudenie, za Vašu vytrvalosť a ochotu žiť až do konca…“

Ponúkame video s názvom “Misionár páter Michal Slivka SVD o vianociach v Indii”:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie