Jazyk a misia

Jazyk a misia

Byť misionárom v cudzej krajine znamená veľa výziev. Najpodstatnejšia je naučiť sa jazyk, v ktorom sa misionár môže prihovárať všetkým tým, ktorým chce adresovať radostnú zvesť Evanjelia…

Text: P. Stan Uroda SVD z provicie USA – CHICAGO

Vietnam je jedno z miest na svete, kde je ešte stále dostatok povolaní do kňazstva alebo zasväteného života. Veriaci si dlho chránili svoju vieru a to má vplyv aj na hĺbku ich viery. V diecéznych seminároch a mužských a ženských kláštoroch sa dnes pripravuje mnoho mladých ľudí, ktorí sa chcú venovať Božiemu ľudu. Počty záujemcov o zasvätený život presahujú kapacitu, akú sú semináre a kláštory schopné poňať.

Aj Spoločnosť Božieho Slova má vo Vietname požehnanie na nových horlivých kandidátov pre misijný život. Mal som možnosť navštíviť Vietnam v roku 1993 a vrátil som sa znovu, aby som novým spolubratom pomohol vo vzdelaní v mestečku Nha Trang, ktoré je známe nádhernými plážami. Náš noviciát v Nha Trang prijíma mladých mužov, ktorí promovali na vysokej škole. Niektorý boli súčasťou takzvaného prednoviciátu. Pre iných to bolo ich prvé stretnutie s náboženskou formáciou. Niekoľkodňové prijímacie konanie, pohovory, pozorovanie nám dávajú možnosť, aby sme zo záujemcov vybrali tých najschopnejších kandidátov. Posledné roky tu bolo okolo 20-30 kandidátov pre vstup do našej Spoločnosti.

Moja úloha bola učiť týchto mladých mužov angličtinu. Dvaja laický učitelia sa zamerali na na gramatiku a ja som ich učil počúvať a rozprávať anglicky. Novici taktiež študujú filozofiu, Sväté Písmo, teológiu, hudbu a vietnamskú literatúru. Všetko to je príprava na štúdia, ktoré ich čakajú.

Pre misijnú spoločnosť je veľmi dôležité, aby jej misionári ovládali nejaký svetový jazyk. Teraz je to hlavne angličtina. Okrem toho sú v našej misijnej Spoločnosti potrebné aj iné jazyky a snažíme sa im ukázať, že pre mnohé provincie je neznalosť anglického jazyka vážnou prekážkou pre pôsobenie v danej misií.

Som rád, že mám toto privilégium, aby som do určitej miery pomohol naším chlapcom zlepšiť sa v angličtine. Verím, že po dokončení formácie budú schopní objať nové kultúry, a miesta, kde budú vyslaní ako misionári Spoločnosti Božieho Slova. Mojím najväčším nedostatkom, je, že ako učiteľ angličtiny sám naplno nezvládam štúdium vietnamského jazyka. Nie som v tomto dobrým príkladom. Ale sú šťastné, že som medzi nimi.  

Snažím sa byť s nimi už pomerne dosť dlho a môj 68-ročný mozog sa snaží zapamätať si aspoň jednoduché veci, aby sme sa medzi sebou vedeli navzájom spoločne nejako dohovoriť po vietnamsky. Je to pre mňa výzva, aby som bol pre tunajších študentov požehnaním a aby som ich pripravil pre ich budúce pôsobenie v Spoločnosti Božieho Slova.

https://stories.svdmissions.org/the-mission-post/fr-stanley-uroda-talks-about-teaching-english-to-seminarians-in-vietnam

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie