Recenzia knihy: ZVESTUJEM VÁM SLOVO ŽIVOTA III.

Recenzia knihy: ZVESTUJEM VÁM SLOVO ŽIVOTA III.

               Možno Vás hneď napadá otázka, prečo študovať kázne istého Pátra, ktorého ani nepoznám. A vôbec čítať si (resp. počúvať) kázne mimo svätých omší zrejme nie je častým javom v našich domácnostiach a komunitách.

               Toto je síce pravda, ale predsa je táto knižka určená širokej verejnosti. Každodenné čítanie Biblie je formou modlitby, ktorá má svoje špecifiká, je obohacujúca a ,priznajme si to, máme v jej poznaní ešte rezervy. Samotné čítanie však nemusí byť dostatočné, pokiaľ nie je spojené s pochopením a tiež s prežívaním Slova v realite nášho dňa.

               Keď sa Filip pýtal Etiópčana: „A aj rozumieš, čo čítaš?“ On odvetil: „Ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí?“ (porov. Sk 8,30-31). Keď si budeme nabudúce čítať z Písma a možno váhať, kde začať (či pokračovať), pomôckou nám môže byť práve knižka od P. Janegu SVD. Nájdeme v nej súradnice na konkrétny deň Veľkonočného obdobia spolu s pre neho typicky krátkym a sviežim príhovorom. Keď si vyhradíme dostatok času, môže nás privádzať k hlbšej meditácii a možno nám sprostredkuje nejeden zaujímavý dialóg s Pánom skrze pochopené Písmo. Počúvať a chápať Slovo je pritom ako siať zrno do dobrej pôdy, ktorá potom prináša úrodu: tridsaťnásobnú, šesťdesiatnásobnú i stonásobnú (Porov. Mt 13,23).

Viac o knihe + ukážka knihy:

Krátke predstavenie autora:

               Páter Janega SVD bol známy svojimi hlbokými kázňami a bol tiež vyhľadávaným spovedníkom. Od svojich jedenástich rokov prechádzal formáciou verbistov, ako 25-ročný bol v Ríme vysvätený za kňaza. Jeho misijným určením bola Slovenská provincia, kde prežil neľahký zápas o kňazstvo aj o holý život. Spolu s ostatnými rehoľníkmi bol počas barbarskej noci odvlečený do sústreďovacieho tábora, neskôr pracoval ako robotník či administratívny pracovník. Vystriedal tiež niekoľko väzníc po vykonštruovanom procese, po prepustení mu bola tiež na istý čas znemožnená duchovná služba… Napriek tomu všetkému P. Janega SVD zostal verný svojmu povolaniu a ešte viac než 30 rokov pôsobil ako kňaz v Nitre na Kalvárii.

Recenziu knihy pripravil: frt. Lukáš Hanúsek SVD

Knihu si môžete objednať v kníhkupectve VERBUM,

Kalvária 3, 949 01 Nitra

tel: 037 7769420,

mail: verbum@svd.sk

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie