Spiritualita Arnolda Janssena

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÍ BRATIA

„Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia“ (Mt 23,8).

Podcast:

Pôvodným zámerom založenia misijného domu v Steyli bolo pripraviť kňazov na misijnú činnosť. Časom sa však ukázalo, že tento zámer treba rozšíriť. Do misijného domu sa totiž začali hlásiť mladí ľudia, ktorí chceli pomôcť misiám nie ako kňazi, lež ako laici, a to svojou odbornou profesiou alebo jednoduchou manuálnou prácou. Táto nová skutočnosť bola v súlade aj s plánmi domu ohľadom misijnej činnosti, zvlášť čo sa týkalo  tlačenia a distribuovania misijnej tlače. Novozaložená tlačiareň potrebovala rôzne profesie sadzačov, kníhviazačov, opravárov a rovnako tiež baličov a distributérov. Čím ďalej, tým viac sa pre misie začala vnímať potreba odbornej práce bratov, tak v prvej línii ako aj v zázemí. V každom prípade sa aj takáto práca v zázemí považovala za misijnú činnosť. V tom istom čase dostal P. Arnold aj list od svojho osobného priateľa, biskupa Daniela Comboniho, ktorý mu písal: „Ak už hovoríme o obrátení na vieru v Afrike, tak dobre pripravení bratia remeselníci prispievajú k misijnej činnosti oveľa viac než samotní kňazi, pretože sú vo väčšom kontakte s mladými ľuďmi a len nedávno pokrstenými kresťanmi. Pre život novoobrátencov sú rehoľní bratia skutočným príkladom, a to slovom i životom.“ Na základe týchto skúseností sa P. Arnold rozhodol založiť rehoľnú spoločnosť klerikov a laikov, kňazov a rehoľných bratov. Nebolo to síce v jeho pôvodnom pláne, ale – ako sme to už uviedli – ak sa raz presvedčil, že to od neho Pán chce, že je to Božia vôľa, tak sa rozhodol ísť týmto smerom a otvoriť cestu do misií aj pre laikov. Jeho misijná spoločnosť sa tak stáva bratským spoločenstvom klerikov a laikov. Treba povedať, že rýchly rast Spoločnosti Božieho Slova, upevnenie jej materiálnej štruktúry ako aj jej misijná expanzia boli by nemysliteľné bez obetavosti a prínosu misijných bratov.

Bratia – sochárska dielna

Vy všetci ste bratmi

Kongregácia pre zasvätený život vydala r. 2015 dokument Identita a poslanie rehoľného brata v Cirkvi. Nový dokument s podtitulom „Vy všetci ste bratmi“ chce zdôrazniť veľké bohatstvo a aktuálnosť povolania bratov a chce prispieť k tomu, aby Cirkev viac poznala a docenila povolanie brata. Jadrom dokumentu je téma bratstva chápaného v troch významoch ako:

–          dar, ktorý brat prijíma od Boha – Trojice, spoločenstva osôb;

–          dar, o ktorý sa delí so svojimi bratmi v bratskom živote v komunite;

–          dar, ktorý ponúka svetu pre budovanie sveta Božích detí a bratov.

Cieľom dokumentu je nasmerovať a oduševňovať bratov k autentickému a radostnému prežívaniu ich povolania. 

Výroba farebných vytráži

Presne toto potrebuje svet od zasvätených osôb. Mons. Carballo, sekretár Kongregácie pre zasvätený život, uvažuje o zasvätenom živote nasledovne: „Záleží nám na zasvätenom živote, ktorý sa rozvíja. Jeho centrom je Kristus a je postavený na základných prvkoch každej charizmy. Záleží nám na zasvätenom živote, ktorý má smäd po Bohu a je plný hlboko apoštolskej spirituality, ktorá nás urobí synmi Boha a synmi zeme, a v tom istom čase prorokmi a mystikmi, svedkami a misionármi. Záleží nám na zasvätenom živote, ktorý…, nastúpi na nové cesty, rozpozná nové možnosti, a nielen problémy…, ktorý žiari kvalitou života bez pokušenia zaoberať sa počtom a užitočnosťou. Ide nám o zasvätený život, ktorý je viac „samaritánsky“, čiže ktorý sa zastaví a hľadá možnosti, ako odpovedať na núdzu mužov a žien dneška. Význam má zasvätený život, ktorý životom v chudobe bude takým svedectvom o Kristovi, že nebude potrebovať vysvetľovať dôvod svojej existencie.”

                        porov. Zasvätený Život, 2015/2

Naše centrum

Návštevníci kláštora sa raz spýtali opáta, ako je možné, že jeho mnísi, napriek rozdielnemu veku, pôvodu, vzdelaniu a schopnostiam, dokážu žiť spolu v jednej komunite. Opát namiesto toho, aby sa im pokúsil zodpovedať otázku teoreticky, použil jedno prirovnanie: „Predstavte si koleso s jeho ráfom, lúčmi a jeho stredovou hlavou. Ráf slúži ako opora, ktorá drží všetko pohromade; ale je to iba niečo vonkajšie. Práve týmto obvodovým ráfom je komunita. Od obvodu kolesa sa zbiehajú lúče smerom k stredu. Každý z nás v komunite je ako jeden lúč kolesa. Stredom, čiže centrom je Ježiš Kristus, ktorý dáva život každému z nás a udržuje nás pohromade.“

Hasičký zbor bratov v Steyli

Návštevníci pokývali uznanlivo hlavou, že porozumeli. Opát však ešte neskončil, preto pokračoval: „Čím bližšie sa lúče zbiehajú k stredu, tým sú aj bližšie pri sebe. V našom každodennom živote to znamená, že čím bližšie sa srdcom dostávame ku Kristovi, tým bližšie sa dostávame aj jeden k druhému. Toto je jediný spôsob, ako možno žiť s druhými a pre druhých.“

Miera lásky

„Rozšír priestor svojho stanu, kože obydlia si roztiahni, nezužuj,

predlžuj svoje povrazy a svoje kolíky upevňuj!“ (Iz 54,2).

Boh rozširuje nášho ducha a naše srdce

podľa miery svojej nežnej lásky voči všetkým.

Preto by sme nemali ľudí posudzovať

v kategóriách „dobrí” a „zlí”,

nemali by sme ich deliť na tých,

čo si zaslúžia rešpekt a priateľstvo,

a na tých, voči ktorými budeme ľahostajní a budeme nimi pohŕdať.

Pretože Božia láska je pre spravodlivých i nespravodlivých

a jeho pohľad je zameraný na každého.

Boh nás pozýva nemyslieť iba na seba.

Nemôžeme sa nechať ochromiť

strachom či úzkosťou,

ktoré nás nútia uzavrieť

svoje oči a svoje srdcia

pred prekvapeniami sveta.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie