Spiritualita Arnolda Janssena

Spiritualita Arnolda Janssena: PROROK

„Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, svoje slová vložím do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem“ (Dt 18,18).

Podcast:

Aj u P. Arnolda môžeme nájsť prorocký rozmer života. Meditoval Božie slovo, premýšľal, modlil sa a trpezlivo čakal, kým mu nebude jasné, čo chce od neho Boh. Keď však mal v tom jasno, tak aj napriek svojej neschopnosti a nedostatku prostriedkov oduševnene sa pustil do poslania, ktoré mu Boh zveril. V tomto bezpochyby leží tajomstvo jeho úspechu a veľkosti toho, čo zanechal. Už od malého chlapca sa učil načúvať Božiemu hlasu a rozoznávať jeho volanie. Aj na ňom sa zopakovalo to, čo u proroka Jeremiáša: „Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre národy som ťa ustanovil“ (Jer 1,5). Boh si aj Arnolda pripravoval už od narodenia, aby sa stal „prorokom“ národov. Arnold sa najskôr tomu vzpieral. Keďže sa sám nepovažoval za súceho, hľadal vhodnú osobu na založenie nemeckého misijného seminára. Rovnako ako Jeremiáš aj on viackrát povedal: „Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som“. Ale aj jemu Boh odpovedal: „Nehovor: ‚Mladučký som,‘ lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď ja som s tebou.“

P. Arnold bol prorokom svojím slovom, príkladom a svojou činnosťou. Ako človek modlitbou spojený s Bohom a rozjímajúci Božie slovo, ohlasoval Božie kráľovstvo prostredníctvom Apoštolátu modlitby, svojimi prednáškami a duchovnými cvičeniami, misijnými publikáciami a hlavne založením troch misijných rehoľných spoločností, z ktorých vychádzali misionári a misijné sestry do celého sveta. „Misionári,“ pripomínal im, „sú poslami božej lásky. Majú zjavovať veľké Božie diela a ustanoviť kráľovstvo lásky tam, kde ešte neexistuje“.

Proroci Božieho kráľovstva

Božie kráľovstvo je odlišné od všetkých ostatných kráľovstiev, ríš a štátov, ktoré kedy existovali. Proroci Starého zákona ako aj Ježiš ohlasovali Božie kráľovstvo ako kráľovstvo, v ktorom svetské zmýšľanie je postavené na hlavu. V ňom je najväčší ten, kto je posledný a slúži; jediným bohatstvom je láska k Bohu a k blížnemu. To najlepšie miesto je vyhradené pre tých, ktorí majú čisté srdce.  

Sme ohlasovatelia, proroci Božieho kráľovstva. Prorok hovorí a koná v mene Boha, ktorý ho povolal. Prorok ohlasuje Božiu lásku a odsudzujte hriech, zlo a nespravodlivosť. Môže byť pritom odmietnutý, ba i zavraždený, ak sa jeho ohlasovanie stáva nepríjemným v ušiach mocných.

Taký bol napríklad aj osud biskupa Óscara Romera, zavraždeného strelou do srdca počas slávenia sv. omše 24. marca 1980 v Salvádore. Biskup Romero žil v spoločnosti, v ktorej vládla veľká sociálna nespravodlivosť, diktatúra a útlak. Celý majetok krajiny bol v rukách iba 14 bohatých rodín; drvivá väčšina obyvateľstva žila pritom v biede. Režim odstraňoval ľudí, zvlášť tých, ktorí bojovali za spravodlivosť, dialóg a sociálny mier. Niekoľko mesiacov pred svojou smrťou tento biskup vyhlásil: „Viac než o svoju vlastnú bezpečnosť mi ide o bezpečnosť 108 rodín, ktorých niektorí členovia boli zaistení, odvedení a zmizli bez stopy. Podobne mi záleží aj na bezpečnosti pre všetkých, ktorí trpia. Osobné pohodlie či bezpečnosť môjho života ma nezaujímajú, pokiaľ v mojej krajine existuje sociálny a politický systém udržujúci sociálnu nespravodlivosť.“

Vo Svätom písme sa stretáme aj s prorokom Amosom, ktorý neúnavne pranieroval korupciu, utláčanie chudobných, modlárstvo a zabúdanie na Boha. Varoval, že to všetko povedie ku katastrofám. Kňaz Amasiáš ho obžaloval u kráľa a chcel Amosa vyhostiť (porov. Am 7,10-15). Amos zareagoval poukázaním na to, že nie je prorokom z vlastnej vôle ani pre osobný záujem; je len pastier a pestovateľ poľných fíg, ale Boh ho povolal, aby išiel jeho ľudu oznámiť Božiu vôľu. Za skutočnou prorockou činnosťou je povolanie pochádzajúce od Boha.

Sila svedčiť

Edith Cavell bola britská zdravotná sestra, známa svojím pôsobením medzi chudobnými v Bruseli na začiatku 20. storočia. Po vypuknutí prvej svetovej vojny jej klinika tajne liečila a pomohla utiecť asi dvesto spojeneckým vojakom. Keď sa to Nemci dozvedeli, zatkli ju. Priznala sa a povedala: „Mojou prácou je zachraňovanie životov a nie ich ničenie.“ Bola odsúdená na smrť zastrelením. Kaplán opisuje jej posledné okamihy: „Prijala sv. prijímanie. Potom som jej zopakoval slová Pána: ‚Ostaňte vo mne a ja vo vás´. V tom momente bolo počuť výstrel a…“.

Ako som pripravený postaviť sa za to, čo považujem za správne, aj keď viem, že ma to vyjde draho? Mám silu svedčiť za každých okolností v sile, ktorú mi dáva Kristus? „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 4, 13).

Svätý Oskar Romero, biskup a mučeník

Bol večer, čas modlitby Anjel Pána …

24. marec, srdce mesta El Salvádor poznačené

agóniou.

Obetoval si chlieb, živé Telo,

– mučené telo tvojho salvádorského ľudu,

jeho víťazne preliatu krv,

– krv chudobných tvojho ľudu,

v masakri, ktorý nové brieždiace sa ráno

sfarbí do vína radosti.

Bol večer, čas modlitby Anjel Pána …

A Slovo sa opäť stalo smrťou, pri tvojej smrti.

Spôsobom, akým denne zomiera

v nahom tele tvojho ľudu.

A v našej cirkvi sa zrodil nový život.

Opäť stojíme na nohách, vydávajúc svedectvo.

Svätý Oskar Romero, náš biskup a mučeník,

rozmarín takmer nemožného mieru

v krajine v stave vojny.

Rozmarín ako fialový kvet

neochvejnej nádeje celého kontinentu.

Latinskoamerický veľkonočný rozmarín,

slávny pastier, zavraždený za peniaze, za doláre…

Rovnako ako Ježiš, na príkaz mocných…

                  P. Casaldáliga

Poznámka: Básnik sa tu hrá so slovami. Romero v španielčine znamená po slovensky rozmarín.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie