Aktuality

Verbisti skladali rehoľné sľuby – video zo slávnosti

Verbisti skladali rehoľné sľuby – video zo slávnosti

Na sviatok Narodenia Panny Márie verbisti v Nitre oslávili výročie založenia rehole (1875). Pri oslave tohto sviatku sa u verbistov skladajú a obnovujú rehoľné sľuby. Verbisti prosia Nebeskú Matku, aby seminaristov sprevádzala svojím orodovaním

Páter prefekt Igor Kráľ predstavil po Evanjeliu kanidátov na skladanie večných sľubov Tomáša Baleju a Donnie Ronalda Sequeiru: „Nech predstúpia tí, ktorí chcú dnes zložiť doživotné sľuby v Spoločnosti Božieho Slova.“ Po prečítaní ich mien odpovedali: „Tu som.“ Nasledovala kázeň, počas ktorej páter provinciál povzbudil v misijnom povolaní a službe aj všetkých prítomných verbistov. Po homílii nasledoval samotný obrad skladania sľubov. Tomáš Baleja a Donnie Ronald Sequeira zložili večné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Z rúk provinciála P. Pavla Krutáka prijali misijné kríže. Lukáš Hanúsek zložil svoje druhé rehoľné sľuby. Šieste rehoľné sľuby zložili Juraj Begany, Matej Reiner. Pri tejto vzácnej príležitosti skladania sľubov sa v Nitre stretli spolubratia pôsobiaci aj na vzdialenejších miestach na Slovensku i v Čechách. V závere sv. omše páter provinciál Pavol Kruták zablahoželal P. Antonovi Bezákovi k jeho 40-ročnému kňazskému jubileu, ktoré pripadalo na ďalší deň. Páter Bezák je najstarším slovenským verbistom a má 90 rokov.

Donie Ronald Sequeira SVD
Donie sa narodil v roku 1987 v štáte Karnatka v  južnej  Indii rodičom Richardovi a Florine. Ma dve sestry. Na základnú školu chodil do školy sv. Jozefa a štúdiá dokončil v roku 2003. Strednú školu, ktorá trvala 2 roky, vyštudoval v škole sv. Ruženca. Počas svojho detstva spoznal Boha a kresťanskú vieru pomocou každodenných modlitieb v rodine, katechéz a svätých omší. V roku 2005 sa rozhodol vstúpiť do Spoločnosti Božieho Slova. Počas prvého ročníka formácie v malom seminári strávil čas štúdiom anglického jazyka. V druhom ročníku odišiel do strednej Indie na kurz s názvom „Spiritualita, integrácia a štúdium“. Po absolvovaní kurzu bol poslaný na bakalárske štúdium biotechnológie, ktoré úspešne absolvoval v roku 2010. V nasledujúcom roku bol poslaný do noviciátu a 10. júna 2011 zložil svoje prvé rehoľné sľuby v Spoločnosti Božieho Slova. V nasledujúcich dvoch rokoch formácie sa venoval štúdiu indickej a západnej filozofie.V roku 2013 bol vybraný na OTP štúdium na  Slovensko. Počas prvého roka svojho pobytu na Slovensku trávil čas štúdiom slovenského jazyka a kultúry. V nasledujúcom roku pôsobil v kostole Povýšenia Svätého Kríža na Daliborovom námestí v Petržalke. V roku 2015 začal študovať na Trnavskej univerzite v Bratislave a ukončil bakalárske štúdium v odbore Základy kresťanskej filozofie a kresťanskej teológie. V roku 2016 začal magisterské štúdium teológie. Jeho misijným určením je Provincia Chile.

Tomáš Baleja SVD
Tomáš sa narodil dňa 24. apríla 1989 v Žilinskej nemocnici rodičom Mariánovi a Margite. Doma ho čakali dve staršie sestry Marianna a Veronika. Po trinástich rokov sa narodil najmladší brat Jakub. Tomáš vyrastal v Terchovej, kde navštevoval aj základnú školu. Po prvom svätom prijímaní začal miništrovať, čo bolo pre jeho život významným obdobím, pretože tu ako malý chlapec začal prvýkrát pociťovať túžbu stať sa kňazom. Aktívne sa zapájal do liturgie a života farnosti, čo mu tiež pomáhalo upevňovať vzťah s Bohom a so spoločenstvom. Po skončení základnej školy vyštudoval Strednú priemyselnú školu stavebnú v Žiline, ktorú v roku 2008 ukončil maturitou. Následne študoval 1,5 roka na Stavebnej fakulte v Žiline odbor Dopravné plánovanie, no po zrušení akreditácie tento odbor zanikol. V tomto čase Tomáš znova začal cítiť túžbu po zasvätenom živote a tak sa  v roku 2010 rozhodol vstúpiť do Spoločnosti Božieho Slova. 15. júla 2010 nastúpil do postulátu Spoločnosti Božieho Slova a v septembri do ročného noviciátu. Svoje prvé rehoľné sľuby zložil 8. septembra 2011. Pokračoval v štúdiu filozofie a teológie na Teologickej fakulte v Bratislave. Po ukončení bakalárskeho štúdia absolvoval ročnú pastoračná prax na Morave vo farnosti Nový Hrozenkov. Po návrate z pastoračnej praxe pokračuje v štúdiu teológie na magisterskom stupni v Bratislave. Jeho misijné určenie je Slovensko.

Video zo skladania rehoľných sľubov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie