VRTÁK Michal

Úrad:
kňaz / farár

Pôsobisko:

Kuba

VRTÁK Michal

Misijná krajina – Kuba (provincia SVD Mexiko-Kuba) od novembra 2017
Rehoľné sľuby – 8.9. 2009 – Nitra
Kňazská vysviacka – 17.6. 2017 – Nitra
Pochádzam z obce Nedožery-Brezany, okr. Prievidza (Bojnický dekanát)
Aktuálne pôsobisko: Farnosť sv. Lucie a Farnosť Najsvätejšie Spasiteľa na Kalvárii v Havane (od semtembra 2019)

P. Michal Vrták o sebe napísal:

Narodil som sa 13. mája 1984 v Handlovej a celé dectvo som prežil v Nedožeroch-Brezanoch. Študoval som na Spojenej strednej škole stavebnej v Prievidzi a po maturite som nastúpil na štúdium žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po absolvovaní štúdia som v roku 2008 vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova. Počas štúdia teológie som mal dvojročnú pastoračnú a misijnú prax v Mexiku v rokoch 2012 až 2014. Po vysviacke a krátkej pastoračnej skúsenosti v Nitre som vycestoval na Kubu. Po mojom príchode som pôsobil ako kaplán vo farnosti Yara, na východe ostrova. V rámci diecézy som bol zodpovedný za prípravu mladých pred SDM v Paname v rámci našej zóny. Po národnom stretnutí mladých na Kube (august 2019) som bol preložený do Havany, kde mi predstavení a miestny arcibiskup zverili do správy dve farnosti (dodnes neviem prečo).

Aktuálne projekty: Comedor – niečo ako vývarovňa pre chudobných (funguje týždenne pre viac ako 50 chudobných a starých ľudí). Pastoračné centrum – rekonštrukcia pastoračných miestností a zariadenia. Oprava strechy kostola sv. Lucie (v štádiu príprav), rekonštrukcia sakristie vo farnosti Najvätejšie Spasiteľa na Kalvárii (dokončené na 80% chýba asi 2500 USD na dokončenie), rekonštrukcia kostola Panny Márie Fatimskej na filiálke kalvárskej farnosti v Ciudad Jardín (dokončená na 75%- chýba asi 15 000 USD na dokončenie).

https://www.verbisti.sk/wp-content/uploads/2020/01/Krst_96_rocnej-_pani_rok2019-712x381.jpg
Krst 96 ročnej pani Caridad Krst 96 ročnej pani Caridad
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.