VRTÁK Michal

Úrad:
správca biblického centra

Pôsobisko:

Kuba

VRTÁK Michal

Misijná krajina – Kuba (provincia SVD Mexiko-Kuba) od novembra 2017
Rehoľné sľuby – 8.9. 2009 – Nitra
Kňazská vysviacka – 17.6. 2017 – Nitra
Pochádzam z obce Nedožery-Brezany, okr. Prievidza (Bojnický dekanát)
Aktuálne pôsobisko: Diecézne biblické centrum sv Jozefa Freinademetza v meste Holguín (od 1.7.2021)

P. Michal Vrták o sebe napísal:

Narodil som sa 13. mája 1984 v Handlovej a celé dectvo som prežil v Nedožeroch-Brezanoch. Študoval som na Spojenej strednej škole stavebnej v Prievidzi a po maturite som nastúpil na štúdium žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po absolvovaní štúdia som v roku 2008 vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova. Počas štúdia teológie som mal dvojročnú pastoračnú a misijnú prax v Mexiku v rokoch 2012 až 2014. Po vysviacke a krátkej pastoračnej skúsenosti v Nitre som vycestoval na Kubu. Po mojom príchode som pôsobil ako kaplán vo farnosti Yara, na východe ostrova. V rámci diecézy som bol zodpovedný za prípravu mladých pred SDM v Paname v rámci našej zóny. Po národnom stretnutí mladých na Kube (august 2019) som bol preložený do Havany, kde mi predstavení a miestny arcibiskup zverili do správy dve farnosti (dodnes neviem prečo).

Aktuálne projekty: Comedor – niečo ako vývarovňa pre chudobných (funguje týždenne pre viac ako 50 chudobných a starých ľudí). Pastoračné centrum – rekonštrukcia pastoračných miestností a zariadenia. Oprava strechy kostola sv. Lucie (v štádiu príprav), rekonštrukcia sakristie vo farnosti Najvätejšie Spasiteľa na Kalvárii (dokončené na 80% chýba asi 2500 USD na dokončenie), rekonštrukcia kostola Panny Márie Fatimskej na filiálke kalvárskej farnosti v Ciudad Jardín (dokončená na 75%- chýba asi 15 000 USD na dokončenie).

https://www.verbisti.sk/wp-content/uploads/2020/01/Krst_96_rocnej-_pani_rok2019-712x381.jpg
Krst 96 ročnej pani Caridad Krst 96 ročnej pani Caridad




Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie