Slovo provinciála

Slovo provinciála / JÚL 2024

Slovo provinciála / JÚL 2024

Podcast:

Rôznosť ako príležitosť rásť

Milí priatelia!

Rád by som srdečne pozdravil každého z vás, tentokrát z talianskeho mestečka Nemi, juhovýchodne od Ríma, ktoré sa pnie nad rovnomenným jazerom vulkanického pôvodu. V Centre Ad Gentes, ktoré sa nachádza na jeho okraji ponorené do zelene vŕškov Colli Albani, sa koná naša, v poradí už 19. generálna kapitula. Zišli sme sa na nej 120 verbisti, „kapitulári“, a ďalší 15 „pozorovatelia“ spomedzi spolubratov či spolupracovníkov, dovedna z 31 národností celého sveta, aby sme sa zamýšľali nad tým, akou cestou a pod akým vedením nás Boží Duch chce viesť počas nasledujúcich šiestich rokov.

V uplynulých dňoch kapituly som uvažoval práve nad tou rôznorodosťou, ktorá nás ako verbistov charakterizuje. V posledných 10-15 rokoch nad ňou reflektujeme ako nad aspektom našej „interkulturality“. Čo značí „interkulturalita“? Sme z rôznych národov, a usilujeme sa žiť ako komunita bratov; napriek rozdielom, ktoré si nesieme – aj kvôli pôvodu z rôznych kultúr – sa chceme snažiť vnímať hodnotu toho druhého, ktorý nezodpovedá vo všetkom mojim osobným predstavám. Je to cesta učenia sa vzájomne sa hlbšie poznávať a vychádzať si v ústrety. Nuž a na rovine misie je to príležitosť rozšírenia obzorov, objavovania rôznorodosti, v rámci ktorej môže pôsobiť Duch Svätý. On totiž nevedie k uniformite, ale k jednote v rôznosti. Rôznosť sa stáva príležitosťou.

Počas audiencie, ktorú sme ako účastníci kapituly mali s pápežom Františkom, zaznel jeho postreh: „Rád čítam knihu Skutkov apoštolov: čo robí Duch Svätý? Je tam zmätok, všetci rozprávajú, ale všetci si rozumejú! Toľkokrát v zmätočných situáciách Duch vedie Cirkev dopredu. Nebojte sa konfliktov! Nevytvárajte konflikty, ale nebojte sa konfliktov, nebojte sa zmätku dnešnej kultúry. Duch tam môže vstúpiť…“ [príhovor pápeža Františka účastníkom 19. generálnej kapituly SVD, Vatikán, 28.6.2024]. Vskutku, tam, kde je ochota počúvať sa vzájomne bez predsudkov a pripravenosť preskúmavať vlastné východiská zoči-voči tomu, kto vec vidí ináč, dostáva priestor Duch Svätý.

Náš zakladateľ, sv. Arnold Janssen, sa vyjadril v jednom zo svojich listov poslaných spolubratovi v misiách: „Múdrosť ti dá schopnosť konať zakaždým priateľským spôsobom… bez toho, aby si sa nechal vyviesť z rovnováhy tým, že niekto ti spôsobuje ťažkosti“. Iritovať sa okamžite nad tým, že niekto so mnou nesúhlasí, alebo vníma skutočnosť z iného uhlu pohľadu, je teda nemúdre, a možno i znak uzavretosti voči vanutiu Ducha, ktorý – ako hovorí Ježiš – „veje kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha“ (Jn 3,8).

Ako však spomenul aj pápež František počas spomínanej audiencie, nejde o nekritické prijímanie všetkého, ale o postoj sprevádzaný rozlišovaním. Rozlišovanie vyžaduje otvorený postoj srdca.

Okrem kapituly, ktorá je do polovice júla kľúčovou udalosťou pre nás verbistov – samozrejme od nej sa bude odvíjať aj výzva uskutočňovať jej podnety – sa spolu s prázdninami rozbehli v našej provincii letné tábory, ktoré spolubratia organizujú či už na úrovni farností alebo celoslovensky ako napr. miništrantský tábor či misijné prázdniny. Sú ponukou pre deti a mládež učiť sa spolu vychádzať a osvojovať si hodnoty, ktoré umožňujú spolunažívanie v harmónii. Nuž a ako verbisti sme začali (od 1.7.) pracovať v novej farnosti s misijným charakterom v bratislavskej arcidiecéze, v Moste pri Bratislave.

Priatelia, kiež nás všetkých sprevádza milosť Ducha, ktorý uprostred rôznosti ponúka príležitosť rásť!

Marek Vaňuš SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie