Aktuality

SĽUBY 2022

8. septembra 2022 verbisti oslávili v Nitre na Kalvárii slávnosť Narodenia Panny Márie ako aj 147. výročie založenia Spoločnosti Božieho Slova sv. Arnoldom Janssenom. Počas svätej omše, ktorú celebroval provinciál P. Pavol Kruták SVD, mladí spolubratia zložili a obnovili rehoľné sľuby. Mladí misionári boli zverení do materinskej ochrany Panny Márie, ktorá je matkou Vteleného Božieho Slova.

Samotná slávnosť sa začala spevom Veni Sancte Spiritus (Príď Duchu Svätý). Po prečítaní úryvku z Matúšovho evanjelia o Ježišovom pôvode prefekt seminaristov P. Tomáš Baleja SVD predstavil frt. Lukáša Hanúska SVD, ktorý žiadal o povolenie zložiť doživotné sľuby.

Nasledovala kázeň, v ktorej P. Kruták profesov, ale i všetkých veriacich, povzbudil myšlienkou: „Kristus nemá iné ruky ako naše“. Po homílii nasledoval vlastný obrad zloženia doživotných sľubov. Profes zložil doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti a z rúk provinciála prijal misijný kríž.

Po zložení doživotných sľubov nasledovalo predstavenie novicov Jakuba Doktora a Benedikta Kočambu, ktorí chceli zložiť svoje prvé rehoľné sľuby. Kandidátov predstavil novicmajster P. Bartolomej Baráth SVD. Novici boli vyzvaní, aby vyjadrili svoj úmysel prečo chcú zložiť rehoľné sľuby. Potom nasledovalo samotné zloženie sľubov, odovzdanie konštitúcií a medaile Spoločnosti Božieho Slova.

Po zložení prvých rehoľných sľubov spolubratia frt. David Kancian SVD, Václav Plánka SVD a Peter Nguyen Van Luong SVD obnovili na ďalší rok svoje rehoľné zasvätenie.

Modlime sa za mladých misionárov, aby sa stali dobrými rukami Nášho Pána pre tento svet.

Životopis frt. Lukáša Hanúska SVD a oznámenie misijného určenia:

Lukáš Hanúsek sa narodil 7. februára 1990 v Bratislave ako štvrtý zo šiestich detí rodičom Michalovi a Helene. Pokrstený bol o 11 dní neskôr vo farskom kostole v Pezinku. Vyrastal v Pezinku, v historickej časti Cajla, neďaleko svojich starých rodičov a príbuzných. Na Cajle sa aktívne zúčastňoval sv. omší v kostolíku povýšenia sv. Kríža, kde začal aj miništrovať. V Pezinku navštevoval základnú školu, neskôr tu absolvoval aj Obchodnú akadémiu. Po maturite nastúpil na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde získal titul inžinier v odbore Hospodárska politika. Po ukončení štúdií nastúpil ako finančný analytik do spoločnosti Lidl.

Už ako študent vysokej školy sa Lukáš niekoľkokrát zúčastnil duchovných obnov, ktoré organizovali verbisti v Misijnom dome v Bratislave. Vďaka nim spoznal túto rehoľnú spoločnosť a neskôr aj túžbu stať sa jej súčasťou a podieľať sa na jej misijnom poslaní.

Po roku v zamestnaní v spoločnosti Lidl Lukáš nastúpil 26. júla v roku 2015 do postulátu Spoločnosti Božieho slova v Nitre. V dnešný deň pred 7 rokmi vstúpil do ročného noviciátu a o rok neskôr, v roku 2016, zložil svoje prvé rehoľné sľuby.

Počas rokov formácie Lukáš študoval  a študuje na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Po ukončení bakalárskeho stupňa absolvoval ročnú pastoračnú prax vo farnosti Kolín v Česku. Momentálne študuje na magisterskom stupni v odbore Katolícka teológia, ktorý by mal ukončiť budúci rok.

Lukášovým misijným určením je Čad.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie