Spomienka na P. Alojza Dubravického SVD

Pri príležitosti 30-teho výročia odchodu do domu Otca pátra Alojza Dubravického SVD sa v Močenku konalo spomienkové stretnutie na tohto močenského kaplána, neskôr správcu farnosti a farára, i čestného dekana.

Stretnutie začalo na miestnom cintoríne pri hrobe pátra Alojza, pokračovalo vo farskom kostole modlitbou ruženca a sv. omšou, ktorej predsedal otec biskup František Rábek. Po nej sa konala akadémia, v ktorej predniesli svoje spomienky na život a pôsobenie pátra Dubravického jeho rehoľní spolubratia a obyvatelia Močenka.

Po duchovnom a kultúrnom programe sa všetci prítomní presunuli na spoločné agapé.

Ďakujeme Farnosti Močenok, predstaviteľom miestnej samosprávy a veriacim z tejto farnosti za prípravu spomienkového stretnutia a za ich povzbudivé slová.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie