Aktuality

Synodálne stretnutie farských kňazov: všetci sme učeníci a misionári

V dňoch 29. apríla – 2. mája 2024 sa v Sacrofane a Ríme uskutočnilo výnimočné medzinárodné stretnutie približne 200 farských kňazov. Ich spoločným cieľom bolo premýšľať nad témou: “Ako byť synodálnou miestnou cirkvou v misii?” Toto podujatie, ktorého sa zúčastnili aj kňazi zo Slovenska, sa stalo súčasťou prípravy na druhé zasadnutie XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody o synodalite.

Medzi účastníkmi boli aj kňazi zo Slovenska – kňaz Prešovskej archieparchie Marcel Mojzeš, kňaz Ľudovít Pokojný z Bratislavskej arcidiecézy a kňaz a člen synodálneho tímu Košickej arcidiecézy Peter Sykora, ktorý sa podelil o svoje zážitky a dojmy z jednotlivých stretnutí.

Tvár synodálnej Cirkvi

Prvý deň medzinárodného stretnutia bol venovaný téme „Tvár synodálnej Cirkvi“, o ktorej kňazi diskutovali v menších skupinách pod vedením skúsených facilitátorov. Použili pri tom metódu ´Konverzácia v Duchu´, ktorá sa stala metodológiou dynamického rozlišovania v Cirkvi. Peter Sykora zdôraznil: „Našim cieľom nebolo hľadať „ducha epochy“, ale skôr skúmať „znamenia čias“. Boli sme povzbudení vyjadriť svoje pozitívne aj negatívne skúsenosti so synodálnym kráčaním vo vlastných farnostiach a diecézach.“

Ako veľmi dôležitý moment spoločného kráčania sa ukázala výzva vyhnúť sa extrémom demokratizácie Cirkvi a klerikalizmu. Niektorí skonštatovali, že mnohí kňazi vo svete odmietajú prebiehajúcu Synodu, pretože sa boja straty moci a postavenia.

„Dojímavé bolo zistenie viacerých skupín, že najväčším prínosom kňazov celého sveta pre synodálnu cestu, a vôbec pre celú Cirkev, bude osobná konverzia každého z nás. Až po osobnom obrátení budeme ochotnejší osvojiť si synodálny štýl pastorácie, katechizácie, evanjelizácie, dialógu s každým bez rozdielu a pre celý svoj kňazský život ako taký,“ dodal Peter Sykora.

Všetci učeníci, všetci misionári

Nasledujúci deň predstavili experti výzvy druhej témy s názvom „Všetci učeníci, všetci misionári“. Cieľom synodálnej cesty je nájsť príčiny, prečo v napĺňaní Kristovej misie zlyhávame a robíme často to, čo Kristus od nás ani nechce. Najprv je potrebné pochopiť, že misiou Cirkvi je priniesť každému Radostnú zvesť, nie však spôsobom, na aký sme boli zvyknutí v minulosti. Peter Sykora skonštatoval, že je stále veľa kňazov, ktorí v sebe živia „kolonizátorský syndróm“ a nostalgiu za minulosťou. Cieľom nie je vlastniť silnú Cirkev s veľkým počtom veriacich, ale mať vo svojom strede Ježiša Krista a nanovo nechať Ducha Svätého, aby viedol svoju Cirkev.

„Misia nepatrí len kňazom a biskupom. Je krstnou povinnosťou všetkých pokrstených. Mali by sme si teda klásť otázku, či sa snažíme hľadať spôsoby, ako zapojiť do života Cirkvi všetkých jej členov: úzku skupinu aktívnych farníkov, veriacich, ktorí prichádzajú len na nedeľnú sv. omšu a tiež tých, ktorí do kostola nechodia vôbec? Kňazi sú vyzvaní spolupracovať so všetkými skupinami na plnení misie Cirkvi. Nie sme povolaní bojovať o moc, ani kritizovať všetko naokolo, ale mať pred očami stále našu úlohu evanjelizovať,“ vysvetľuje Peter Sykora a dodáva: „rešpektovanie a úcta k všetkým darom a charizmám je základom sine qua non pre túto výzvu. Duch Svätý nepracuje vo svojej Cirkvi len prostredníctvom daru služobného kňazstva. Pestrosť jeho darov sa nedá ani vymenovať. Zo všetkých chariziem je najviac cítiť pôsobenie Ducha Svätého a jeho riadenie svojej Cirkvi. V skupinách často zaznievala myšlienka akejsi výčitky v slovách: „Kto som ja, aby som bránil iným používať dary Ducha Svätého vo svojej Cirkvi?“.“ Mnohí prítomní dokonca pripustili, že aktivity služobných kňazov vo svete často vytvárajú prekážky a bariéry, ktoré brzdia misiu Cirkvi alebo ju aspoň spomaľujú.

„Nie je málo kňazov, ale málo veriacich, ktorí si sú vedomí svojej misie a svojho učeníctva. Snaha aktívnych veriacich – biskupov, kňazov aj laikov – by mala smerovať k šíreniu povedomia o učeníctve a misijnom poslaní medzi všetkými pokrstenými. Kristus klope na dvere a pozýva nás vyjsť von a nasledovať ho v jeho misii a neostávať vo svojich „bezpečných zónach“ Cirkvi.“ uzatvára Peter Sykora.

Farári pre Synodu

Pri predstavení tretej témy „Vytvárať väzby, budovať spoločenstvo“ experti zúčastneným pripomenuli, že napriek pokušeniu vytvoriť si stabilné spoločenstvá, v ktorých nám je dobre, sme pozvaní nezabúdať na misiu, ktorá vychádza z komfortnej zóny. „Duch Svätý dáva dary všetkých pokrsteným a nie len služobným kňazom,“ hovorí Peter Sykora a pokračuje: „Objaviť a uznať Ducha a charizmy v každom veriacom je snáď najväčšia výzva týchto dní. Opäť sa pripomenula potreba osobného obrátenia každého z nás.

Taktiež bolo zdôraznené, že „úzke okruhy“ okolo farára vo farnosti môžu byť veľmi nebezpečné. Otvorenosť kňaza by mala byť úplná a podobne ako Kristus sme vyzvaní pozerať na všetkých s láskou. Diskutujúci kňazi tiež skonštatovali, že naše zhromaždenia sú selektívne a posudzujúce. Spoločenstvo veriacich často nepustí k sebe niektoré kategórie veriacich – rozvedených veriacich, kňazov ktorí opustili svoju službu a sestry ktoré odišli z rehole. V aule zavládla obava z takýchto spoločenstiev, kde v strede nie je Kristus a Božie slovo.

Kňazi túžia po rozšírení konceptu farského spoločenstva z úzkej komunity veriacich, ktorí pravidelne navštevujú kostol, na všetkých pokrstených vo farnosti, aj keď nie sú aktívni z rôznych dôvodov. Obraz Cirkvi vylučuje individualizmus a narcizmus, ktoré občas bránia pôsobeniu Ducha Svätého a autentickému dialógu.

„Veľmi zaujímavý bol posledný deň, v ktorom sme boli povzbudení k aktívnej účasti na misijnej činnosti Cirkvi. Duch Svätý jednoznačne vedie Cirkev k väčšej otvorenosti a obráteniu. S týmto nadšením sme večer spoločne oslavovali Eucharistiu a opäť sme pri večernom zdieľaní zažili pravé kňazské spoločenstvo a nadšenie pre radostnejšiu a pokornejšiu Cirkev,” uzatvára svoje dojmy zo synodálneho stretnutia kňaz Peter Sykora.

Text: Peter Sykora Foto: Archív synod.va, Archív Petra Sykoru

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie