Aktuality

ÚVAHA XXVII. / …stal kameňom uholným…

Podcast:

Najpodivuhodnejšia vec, aká sa kedy na tomto svete stala, je smrť Božieho Syna. Je to neuveriteľné z mnohých dôvodov. Je ohromujúce, že Boh Otec dovolil, aby bol jeho Syn brutálne zavraždený zlými ľuďmi. Je zarážajúce, že Syn nepovolal nespočetné množstvo anjelov, aby zastavili jeho prenasledovanie. Je zarážajúce, že Ježiš vyslovil slová odpustenia z kríža, zatiaľ čo sa na to dívala jeho vlastná matka. Ale azda najúžasnejším aspektom tejto udalosti je, že jej výsledkom bol dar večnej spásy.

Iba Boh vo svojej nepredstaviteľnej múdrosti a moci mohol z najväčšieho zla vyťažiť najväčšie dobro. Nič nemohlo byť horšie, ako krutá vražda Božieho Syna. A nič nemohlo byť slávnejšie, ako premena tohto ohavného činu na definitívny akt spásy pre ľudský rod. Ježiš bol „kameňom, ktorý stavitelia zavrhli“. Tento zavrhnutý kameň však Otec použil, aby sa „stal kameňom uholným (základným)“ nového života milosti, ku ktorému sme povolaní.

Citovaný úryvok uzatvára podobenstvo z 27. nedele v Cezročnom období o nájomníkoch, ktoré načrtáva dejiny spásy. Otec je majiteľom vinice, ktorá predstavuje izraelský ľud. Nájomníci sú náboženskí vodcovia tej doby, ktorí znevažovali prorokov, ktorí boli poslaní, aby žali ovocie Božieho kráľovstva. Syn je Boží Syn, ktorého izraelskí vodcovia zabili v mylnej predstave, že zabitie Ježiša zaručí pokračovanie ich moci. Skutočným výsledkom však bolo, že utrpeli vlastnú záhubu a zavraždený Syn sa stal základným kameňom Cirkvi a zdrojom nového života.

Dnes patríme medzi ľudí, ktorým Boh zveril vedenie svojej novej vinice, Cirkvi. Boh od nás vyžaduje hojnosť dobrého ovocia. Hoci je Cirkev osobitným spôsobom zverená pápežovi, biskupom a kňazom, je zverená aj laikom, každému svojím spôsobom. Každý musí prinášať ovocie pre Božie kráľovstvo a každý sa bude zodpovedať za svoje hospodárenie.

Niekedy sa môžeme dostať do sebaklamu, keď si myslíme, že nemáme čo ponúknuť. Nech je naše postavenie akékoľvek, vždy môžeme pre Boha urobiť veľké veci a vždy sme schopní prinášať hojnosť dobrého ovocia pre kráľovstvo. A Boh to očakáva od každého z nás. Ak o tejto skutočnosti akokoľvek pochybujeme, znovu si pripomeňme nepopierateľný fakt, že Otec použil najväčšie zlo, aké kedy bolo spáchané, aby priniesol najväčšie dobro, aké kedy bolo známe. Ak Boh dokáže zo smrti vyvolať nový život, určite dokáže mocným spôsobom použiť aj nás. V skutočnosti, čím sme slabší a čím sa cítime bezvýznamnejší, tým viac si nás Boh môže použiť, aby sme priniesli dobré ovocie.

Zamyslime sa dnes nad úžasnou skutočnosťou, že ak Boh môže použiť svoje vlastné utrpenie a smrť, aby priniesol svetu spásu, môže použiť aj nás spôsobom, ktorý presahuje našu predstavivosť. Pravdepodobne sa nestaneme slávnymi evanjelistami. Možno nebudeme úspešní v nejakej uznávanej službe. V skutočnosti sa možno počas svojho života stretneme s mnohými utrpeniami, prenasledovaniami a ťažkosťami. Bez ohľadu na našu životnú situáciu si nás Boh túži použiť na veľké veci a priniesť hojnosť dobrého ovocia pre svoje kráľovstvo. Zasväťme sa tomuto poslaniu a dovoľme Bohu, aby si nás použil ako základný kameň svojej milosti v tomto svete.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie