V Rimavskej Sobote si matky, duchovné matky a staré mamy „adoptovali“ misionárov

V Rimavskej Sobote si matky, duchovné matky a staré mamy „adoptovali“ misionárov

19. februára 2020 sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo stretnutie „Modlitbového spoločenstva matiek, duchovných matiek a starých mám“ s verbistom pátrom Pavlom Balážom SVD.

Modlitbové spoločenstvo Rimavskej Soboty o sebe napísalo:

Naše spoločenstvo vzniklo 15.11.2011, keď sme si „adoptovali“ novokňaza Kamila Kočana, ktorý odchádzal na misie do Zimbabwe. Bolo nás 38 mám. Dňa 1.6.2013 sme si „adoptovali“ ďalšieho misionára –  Pavla Filadelfiho , ktorý je misionárom v Japonsku. Teraz nás je v priemere 44 modliacich sa mám, ktoré mesačne aj prispievajú na misie 4 Eur. Vyrobili sme si krabičky – obetuj 1 Eur týždenne na misie /4 Eur mesačne/. Pripravili sme kartičky s modlitbou, ktorú sa mami denne modlia za našich „adoptovaných“  misionárov.  Raz mesačne – 4.  nedeľu sa stretávame a modlíme  pred vyloženou sviatosťou  za misie a našich misionárov.

Raz do roka dávame slúžiť sv. omše za našich misionárov, keď majú narodeniny.  Na Vianoce a Veľkú noc posielame pozdrav rodičom našich misionárov. Ak naši misionári prídu na Slovensko na dovolenku, pozveme ich medzi nás do Rimavskej Soboty.

Vieme, že kto dostal, je povinný dávať, podeliť sa s druhými, potešiť, poslúžiť.

Tak aj my matky, duchovné matky, staré matky sa chceme podeliť  o lásku, ktorú sme dostali. Denne aspoň krátkou modlitbou si spomenúť na našich misionárov.

Stretnutie s pátrom Pavlom Balážom SVD a duchovnými mamami z nášho modlitbového spoločenstva v počte 20 sa uskutočnilo na farskom úrade, kde nás privítal pán dekan Rastislav Polák a ponúkol vynikajúcou kávou a čajom.

Páter Baláž SVD nám veľmi pútavo priblížil svoje misionárske pôsobenie v Brazílii. Potom sme sa všetci spoločne presunuli do farského kostola  na svätú omšu.  Zaujímavé bolo stretnutie nášho kaplána Štefana Baláža a pátra Pavla Baláža SVD. Obaja spolu slúžili svätú omšu.

Naše stretnutie s pátrom Pavlom Balážom bolo obohacujúce pre všetkých, ktorí  prijali pozvanie a našli si čas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA




Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie