Aktuality

VEĽKONOČNÝ POZDRAV PROVINCIÁLA P. PAVLA KRUTÁKA SVD

Milí príbuzní, priatelia a dobrodinci!

Počas Veľkej noci často hovoríme o prázdnom hrobe. Ježišov hrob zostal prázdny. Ježiš zomrel, pochovali ho a otvor hrobu privalili veľkým kameňom. Ježiš však nezostal v hrobe, ale z neho vstal ako víťaz nad smrťou. Nič totižto nemohlo zabrániť Ježišovmu zmŕtvychvstaniu. Hrob nebol pre Ježiša jeho koncom. Nevstal však z neho preto, aby sa presťahoval kdesi do neznáma. Vo veľkonočné ráno sa opäť vracia do sveta „živých.“ V evanjeliách čítame, ako sa zjavuje Márii Magdaléne, apoštolom a iným.

Ježišových učeníkov hlboko zasiahla Pánova smrť na kríži. Hoci ich Ježiš na to pripravoval a rozprával im o svojom utrpení a smrti, nemohli pochopiť, ako sa čosi také mohlo stať. Ich srdce naplnil strach, sklamanie, neistota a obavy o budúcnosť. Nevideli žiadne východisko z tejto situácie. Iste sa aj v duchu pýtali: Čo bude teraz s nami?

Tu sa im zjavuje Ježiš. Prichádza k nim nielen so svojou skúsenosťou utrpenia, smrti a prázdneho hrobu, ale aj s posolstvom života a svojho víťazstva. Chce byť s nimi po svojom zmŕtvychvstaní, aby im dal predovšetkým zakúsiť svoju blízkosť a priateľstvo. Prináša im svoj pokoj. Zaujíma sa o ich smútok, ako i o to, či majú čo jesť. Prichádza medzi tých, ktorí sú zaťažení hriechom a posiela ich s posolstvom odpustenia k tým, ktorí túžia po odpustení. Pripojí sa k sklamaným učeníkom na ceste do Emauz, ktorí nevidia inú cestu ako len sa vrátiť do minulosti a zabudnúť na všetko. Ježiš s nimi kráča, trpezlivo im vysvetľuje Písma a pri lámaní chleba spoznávajú, že je to On, živý, vzkriesený. Zjavuje sa aj iným a ubezpečuje ich, že zostáva s nimi „po všetky dni až do skončenia sveta.“  

Milí priatelia, veríme, že Vzkriesený Pán zostáva aj s nami. Posolstvo Veľkej noci nie je len o prázdnom hrobe. Posolstvom je živý Ježiš, ktorý zostáva s nami. Stretáme sa s ním v našich chrámoch, počúvame ho v Božom slove, prijímame ho vo sviatosti Eucharistie, nachádzame ho v núdznom človeku. Kráča s nami, aj keď nás ťarcha života tlačí k zemi a nemáme síl pozdvihnúť hlavu. Je pri nás a hovorí nám: „Pokoj Vám, ja som to, nebojte sa.“

Milí misijní priatelia, dobrodinci a príbuzní, mnohí iste viete, že tento rok oslavujeme sto rokov našej prítomnosti na Slovensku a v Čechách. Využívam túto príležitosť a každému z vás ďakujem za všetko, čím nám pomáhate. Pripájam aj moju osobnú vďaku, pretože posledným dňom apríla končí aj moja služba v úrade provinciála. Chcem vás preto poprosiť, aby ste podporili svojimi modlitbami a obetami aj nášho nového provinciála pátra Mareka Vaňuša.

Zo srdca vám prajem a v modlitbe vyprosujem, aby vás nielen počas týchto dní, ale stále napĺňalo živé presvedčenie a viera, že Ježiš vstal z mŕtvych a zostáva medzi nami ako živý Pán našich dejín a ako spoločník na ceste života každého jedného z nás. Nech radosť veľkonočného rána prežaruje všetky dni nášho života!

                                                           P. Pavol Kruták SVD

                                                                       Provinciál

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie