Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. ANTONA PADUÁNSKEHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ANTONA PADUÁNSKEHO

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.“ (Mt 5,38-42)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš učí, že odpustenie môže zvíťaziť nad nenávisťou. Nariadenie v knihe Levitikus „Oko za oko a zub za zub“ znamenalo už určitý pokrok, pretože túžbe po odplate určilo mieru a proporcionalitu; čiže aby sa niekto za drobné zranenie neodplatil usmrtením osoby. Bol to však iba obmedzený pokrok. Ježiš evanjeliu zdôrazňuje potrebu odpustenia a lásky, ktoré víťazia nad pomstou a odplatou. On sám nám to dosvedčil, keď sa na kríži modlil za tých, čo ho ukrižovali: „Otče, odpusť im, veď nevedia, čo robia.“ (Lk 23, 34)

„Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé“ neznamená automaticky vzdanie sa našich legitímnych práv. Najlepšie tieto slová pochopíme, keď si všimneme príklad Ježiša a pripomenieme si, ako potom, čo ho sluha veľkňaza udrel po tvári, Ježiš sa ho spýtal: „Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?!“ (Jn 18, 23).

V kresťanskom živote sme preto pozvaní, aby sme sa neodplácali zlým za zlé, a boli pripravení k odpusteniu. Zároveň je to aj výzva, aby sme zostali pevní vo svojom kresťanskom presvedčení a jasne vedeli zdôvodniť svoj postoj.  Určite to nie je ľahká úloha, ale je to jediný spôsob, ako zastaviť násilie a ukázať svetu Božiu milosť, ktorá mu tak často chýba. Svätý Bazil si všíma rôzne reakcie ľudí na zlo a dáva nám nasledovnú radu: “Ver mi…  jedného dňa bude on ľutovať svoje násilie, ale ty nikdy nebudeš ľutovať svoju miernosť”.

Aplikácia:

  • Ako je to s odpúšťaním v mojom živote? Poprosím o milosť odpustenia, ak ma niekto urazil.
  • Viem byť pevný vo vydávaní svedectva o viere a Kristovi? Viem si obhájiť svoj kresťanský postoj, keď sa mi vysmievajú?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie