Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 19. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 19. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježišovi priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich okrikovali. Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ. (Mt 19, 13-15)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa môžeme zamyslieť nad scénou, ktorá je, žiaľ, v dnešnej dobe veľmi reálna: „K Ježišovi priniesli malé deti, aby na ne s modlitbou vložil ruky. Ale učeníci okrikovali tých, ktorí ich priniesli (Mt 19, 13).“

Deti sú Ježišom mimoriadne milované, ale my im svojím typickým a charakteristickým uvažovaním „dospelých ľudí“ nedovoľujeme priblížiť sa k Ježišovi a k Otcovi: – Keď vyrastú, ak budú chcieť, vyberú si…! Aký veľký omyl!

Chudobní, teda tí, ktorí sú v núdzi, tí, ktorí nič nemajú, sú predmetom osobitnej Pánovej záľuby. A deti, nemluvňatá, sú naozaj veľmi „chudobné.“

Sú chudobné vekom, sú chudobné formáciou… Sú bezbranné. Preto Cirkev – naša „Matka“ – rozhodla, aby rodičia priviedli svoje deti čo najskôr ku krstu, aby sa v ich dušiach mohol usídliť Duch Svätý a aby sa mohli pripojiť k teplu spoločenstva veriacich.

Tak to uvádza Katechizmus Katolíckej cirkvi, ako aj Kódex kánonického práva, zákonodarcovia najvyššieho rangu Cirkvi (ktorá, ako každé iné spoločenstvo, musí mať svoju vlastnú legislatívu). ale nie! keď sú už dospelé!

Takýto postup je nezmysel. Inak si môžeme položiť otázku:

– Čo bude toto dieťa jesť? To, čo mu dá matka, bez toho, aby určila, čomu by dalo prednosť.

-Alebo akým jazykom bude toto dieťa hovoriť? Tým istým ako jeho rodičia (inými slovami, dieťa si nikdy nebude môcť vybrať iný jazyk).

-Ktorú školu bude toto dieťa navštevovať? Tam, kam sa ho rodičia rozhodnú vziať, bez toho, aby čakali, že určí, ktoré štúdium bude preferovať…

-Čo jedol Ježiš? To, čo mu dala jeho matka Mária.

-Akým jazykom hovoril Ježiš? Jazyk jeho rodičov.

-Aké náboženstvo sa Ježiš Nemluvňa naučil a praktizoval? To, ktoré vyznávali jeho rodičia, judaizmus.

Neskôr, ako dospelý, vďaka formácii, ktorú mu dali rodičia, založil nové náboženstvo… Ale najprv to rodičovské, prirodzene.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie