Zamyslenia

13. nedeľa v Cezročnom období

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.

Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.

Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.

A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“
Mt 10, 37-42

Zamyslenie:

Keď čítam dnešné evanjelium, moja prvá reakcia je: „Čo to odo mňa Pán chce, čo to vyžaduje?“. No keď sa nad textom zastavím a v modlitbe ho meditujem, zistím, že Ježiš nič nepožaduje, chce mi len pomôcť pochopiť, ako som pre neho dôležitý. Hovorí sa, že človek si zaslúži moje priateľstvo alebo lásku, ak je vďačný. Ježiš je ochotný urobiť čokoľvek, dokonca i zomiera, aby mne a mojim blízkym pomohol. Chce prísť a zdieľať naše kríže, aby nám ich odľahčil. Som za to vďačný? Najlepšou odpoveďou na jeho lásku je vďačnosť. Pán nám chce pomáhať na našej životnej púti a čo nám ponúka? Nasledovať ho na ceste lásky, to znamená pokúsiť sa urobiť niečo pre druhých. Predkladá mi tento návrh, pretože vie, že je to najlepší spôsob, ako sa môžem cítiť dobre, pretože milovaním žijem s ním v jednote a zároveň sa cítim užitočný. Ale ak sa pokúsim vyložiť svoj kríž na ostatných, čím viac času uplynie, tým viac si uvedomím, že môj život je prázdny a nudný.

Ježiš ma miluje a pozýva ma, aby som bol hodný jeho lásky; to znamená, aby som miloval.

Aplikácia:

1, Nesiem svoj kríž s Pánom?

2, Som vďačný za Ježišovu lásku?

Pavol, kňaz

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie