Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 15. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň. Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe.“ (Mt 11,20-24)

Zamyslenie:

Dnes Kristus karhá dve galilejské mestá, Korozain a Betsaidu, za ich neveru: „„Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám.“

Nikto nemá rád pokarhanie. Zvlášť bolestné však musí byť pokarhanie od Krista, ktorý nás miluje svojím najmilosrdnejším srdcom. Jednoducho neexistuje žiadna výhovorka, žiadne ospravedlnenie, ak už je človek pokarhaný samotnou Pravdou. Preto prijímajme pokorne a zodpovedne Božie volanie k obráteniu každý deň.

Kristus postavil svojich poslucháčov tvárou v tvár pravde. Aj my si musíme uvedomiť, akým spôsobom hovoríme druhým o Kristovi. Niekedy musíme bojovať so svojou obavou, strachom, a práve vtedy uprednostňujeme priateľov a priateľstvo s nimi pred večnými pravdami, ako sú smrť a súd. Pápež František vtipne označil svätého Pavla za „tvorcu problémov“, keď povedal: „Pavol, hlásajúc Pána, spôsoboval problémy. Ale vytrval, pretože bol horlivým kresťanom. Mal apoštolskú horlivosť. Nebol mužom kompromisov.“ Nevyhýbajme sa svojej povinnosti ohlasovať lásku a pravdu.

Možno budú pre nás poučné slová svätého Josemáriu Escriva: „Ide o to hovoriť slová múdrosti jasnou kresťanskou rečou, ktorej všetci rozumejú.“ Nemali by sme len tak zaspať na vavrínoch, pretože nám mnohí rozumejú; skôr musíme prosiť o milosť byť pokorným nástrojom Ducha Svätého, aby sme každého muža a ženu postavili priamo pred Božiu pravdu.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie