Zamyslenia

23. augusta / 21. nedeľa v Cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
Keď Ježíš prišiel do kraja Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „ Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni povedali: „Jedni sa Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša, alebo jedného z prorokov“. Opýtal sa ich: „A za koho ma pokladáte vy?“ Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježíš mu povedal: „Šťastný si Šimon, syn Jonášov, lebo si sa to nedozvedel od tela a krvi, ale zjavil ti to moj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Skala, Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné mocnosti ju nepremožu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

Mt 16, 13-20

Zamyslenie:

Keď
som si prečítala dnešné evanjelium, predstavila som si Ježiša ako mi hovorí: „
Za koho ma pokladáš ty, čo pre Teba znamenám?“ 
A hneď prišla odpoveď: „ Ty si moje všetko, moj Pán a Boh, ktorého
mám na prvom mieste v živote“. Milovaní, položte si rovnakú otázku:, Čo
pre mňa Ježiš znamená a poďme  ešte
ďalej, čo pre nás znamená Cirkev, ktorej sme súčasťou?“  Uvedomme si, že keď Boh je na prvom mieste
v našom živote, tak všetko ostatné je potom na tom správnom mieste.  Mnoho ľudí hovorí, Ježíš áno, ale Cirkev nie!
Myslím si, že to nie je správny postoj, lebo nemožno oddeľovať Ježiša od
Cirkvi. Uvedomme si, že aj Ty sám tvoríš Cirkev a tvoje správanie, skutky
a postoje ju tiež formujú. Takže prestaňme posudzovať, odsudzovať
a začneme zmenu najprv od seba. Keď sa ty zmeníš, tak sa zmení aj Církev,  ktorej si súčasťou. Prosme teda Ducha svatého,
aby nás viedol tým správnym smerom a aby sme sa ním vedení všetci raz stretli
u našeho nebeského Otca v nebi.

Aplikácia:

1/  Budem si stále uvedomovať, že Ježiš je najdoležitejší v mojom živote a na neho sa budem vždy obracať.

2/ Budem si ctiť a podporovať aj Cirkev, ktorej som súčasťou a ktorú  Ježíš ustanovil.

Monika

Vydatá,
ekonom, 48 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie