Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÝCH ONDREJA KIMA TAEGONA, KŇAZA, PAVLA CHONGA HASANGA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Evanjelium:

Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť.“ On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“ (Lk 8,19-21)

Podcast:

Zamyslenie:

Práve sme si vypočuli veľmi krásny úryvok z Lukášovho evanjelia. Na prvé počutie sa nám môže zdať, že Ježiš neprejavuje úctu voči svojej matke Márii. Hovorí totižto tým, čo mu oznamujú, že vonku ho čaká jeho matka a príbuzní: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“ Toto zdanie však klame. Ježišova matka Mária bola totižto prvá, na ktorú sa vzťahujú jeho slová o počúvaní Božieho slova a jeho plnení. Sv. Lukáš o nej píše: „Ona zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.” Lk 2,19. Mária je zároveň aj tou, ktorá dokonale plnila Božiu vôľu. Prijíma Božie slovo a tým aj Božiu vôľu slovami: „Hľa, služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38).

V dnešnom evanjelium nám Ježiš teda hovorí, čo máme robiť, aby chceme byť v úzkom vzťahu s ním. Ide o to, aby sme „počúvali Božie slovo“. Aby sme ho však počuli, musíme sa k Ježišovi priblížiť, ako to urobili jeho príbuzní, keď išli tam, kde bol. Bol tam však veľký zástup a preto poslali posla s odkazom. Možno by bolo vhodné, aby sme si položili otázku: Ak sa chceme dostať bližšie k Božiemu slovu, sme ochotní bojovať a prekonať prekážky, ktoré nachádzame na ceste? Svätý Tomáš Akvinský nám pripomína, že „musíme neustále rozjímať o Božom slove (…); toto rozjímanie je veľkou pomocou v našom boji proti hriechu“.

A napokon, slovo nestačí iba počúvať, ale máme ho aj uskutočňovať, čiže v ňom zotrvávať. To, čo nám slovo hovorí, musíme uviesť do praxe! A to nielen vtedy, keď je to ľahké a jednoduché a nič nás to nestojí, ale i vtedy, keď to znamená vzdať sa svojho pohodlia, vlastnej prestíže, materiálnych vecí či si to vyžaduje priniesť nejakú obetu. Aj vtedy sa vyžaduje poslušnosť Božiemu slovu.  Modlime sa k Panne Márii, aby sme aj my podľa jej príkladu a na jej orodovanie radi počúvali Božie slovo, rozjímali o ňom a uskutočňovali ho.

Aplikácia:

  • Venujem každý deň niekoľko minút čítaniu, počúvaniu alebo premýšľaniu nad Svätým písmom?
  • Ktoré výzvy, či slová Svätého písma sú pre mňa momentálne náročné, ak ich chcem uviesť do praxe? Modlitbou si môžem vyprosiť k tomu potrebnú milosť, čiže pomoc zhora.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie