Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÉHO VÁCLAVA, MUČENÍKA 

Dnes oslavujeme svätosť kresťanského laika a panovníka sv. Václava. Václav, vnuk kráľovnej Ľudmily (tiež svätice), bol zvolený za nástupcu svojho otca Vratislava I. Bol verný svojmu krstu a v duchu evanjelia si plnil svoje povinnosti panovníka. Veľa sa modlil, staval chrámy a školy. V Prahe dal postaviť chrám sv. Víta

Evanjelium:

Ježiš povedal. Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. (Jn 12,24-26)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes oslavujeme svätosť kresťanského laika a panovníka sv. Václava. Václav, vnuk kráľovnej Ľudmily (tiež svätice), bol zvolený za nástupcu svojho otca Vratislava I. Bol verný svojmu krstu a v duchu evanjelia si plnil svoje povinnosti panovníka. Veľa sa modlil, staval chrámy a školy. V Prahe dal postaviť chrám sv. Víta.

Do chrámu chodil bosý aj v zime. Hovorí sa, že sluha, ktorý raz šiel za ním tiež bosý, sa sťažoval na zimu. Václav mu povedal, aby stúpal do jeho šľapají. Sluha poslúchol a necítil žiadnu zimu. „Slovanská legenda“ hovorí, že Václav „pomáhal všetkým chudobným, obliekal nahých, sýtil hladných, prijímal pútnikov podľa evanjeliového učenia. Často sám doniesol pokrm alebo drevo na kúrenie tým, ktorí to potrebovali.“ Išlo mu o dobro ľudu, preto aj veľa cestoval po krajine, aby vedel, ako ľudia žijú.

Keď počúvame tieto slová, iste nás napadne, že tieto slová sú na míle vzdialené od reality dnešných politikov. Z ich úst počúvame volebné sľuby, ktoré sa častokrát nenaplnia a mnohým politikom vôbec nejde o jednoduchého človeka.

V evanjeliu sme počuli o „službe“. „Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.“ (Jn 12,26). Ako slúžiť Ježišovi? Kde ho nájsť? Všade tam, kde trpí niektorý z našich bratov či sestier. Mnohé periférie sú nám bližšie, než si myslíme: okolo nás žijú ľudia bez domova, ľudia bez sociálnych kontaktov, trpiaci a chorí, opustení, osamelí, o ktorých sa nik nezaujíma, ľudia chudobní na lásku…. V nich možno nájsť Krista! O sv. Václavovi  sa píše, že „neznášal žiadnu nespravodlivosť voči vdovám, miloval všetkých ľudí, chudobných i bohatých“ (“Slovanská legenda”). Ježiš trpí v každom núdznom človeku.

Václava zavraždil jeho brat Boleslav zo závisti. Keď niet ducha služby, tam sa darí sa manipulácii a závisti. Václav po údere spadol na zem – pri bráne kostola v Starej Boleslavi – so slovami: „Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha“ (porov. Lk 23,46). „Ak pšeničné zrno… odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ (Jn 12,24). A tak o krátky čas neskôr Boleslav oľutoval svoj čin, a dal preniesť pozostatky svojho brata do katedrály sv. Víta v Prahe.

Aplikácia:

Uvedomujem si, že krst je aj záväzkom svedčiť o evanjeliu Ježiša Krista svojím životom?

Obrátim sa v modlitbe k sv. Václavovi a poprosím, aby som ho mohol nasledovať v službe lásky chudobným. 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie