Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 32. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evenjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor! Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: ‚Ľutujem,‘ odpusť mu!“ Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás.“ (Lk 17:1-6)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium hovorí o troch dôležitých témach. V prvom rade o našom správaní sa k deťom alebo k ľuďom, ktorí sú slabí či krehkí vo viere. Konkrétne, sme varovaní pred zlom, ktoré im môžeme spôsobiť.

Pohoršenie – skandalon v gréčtine – znamená niečo, na čom sa potknete alebo na čom sa môžete pošmyknúť a spadnúť. Nie je to však iba to, čo zvyčajne nachádzame v dennej tlači pod titulkom „škandál“.  V evanjeliách sa tu skôr myslí na navádzanie na hriech, na život bez viery, bez Boha. Ježiš hovorí o veľkom treste pre toho, čo čosi také robí a používa na to obrazy zo života. Vo Svätej zemi môžeme ešte nájsť veľmi staré mlynské kamene; sú to veľké okrúhle kamene s otvorom uprostred. Nasadenie kameňa na krk toho, čo zviedol dieťa na zlé a jeho hodenie do mora vyjadruje strašný trest. Preto sme pozvaní žiť tak, aby sme svojím životom ľudí privádzali k Bohu a ku konaniu dobra.

Druhou témou je odpustenie. Ježiš nás žiada, aby sme odpustili, koľkokrát treba, aj v ten istý deň, ak je to tomu druhému ľúto a prosí nás. „A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: ‚Ľutujem,‘ odpusť mu!““ (Lk 17, 3). Naša láska sa meria podľa našej schopnosti odpúšťať. 

Treťou témou je viera. Čo je viera? Je viac ako len naše duševné bohatstvo. Je naším životným postojom, novým horizontom života, naším vzťahom k Bohu, schopnosťou konať, opierajúc sa o dôveru v Boha. Svätý Ignác Antiochijský hovorí: „Viera je začiatkom pravého života“. Kto koná s vierou, môže dosiahnuť pravé zázraky; takto to vyjadruje Pán, keď hovorí: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás.“ (Lk 17, 6).

Aplikácia:

  • Aké svedectvo o Bohu vydávam svojím životom?
  • Dnes poprosím Pána: Pane rozmnož moju vieru.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie