Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU OBETOVANIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Evanjelium:

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“ Mt 12,46-50

Podcast:

Zamyslenie:

V evanjeliu sme práve počuli ako za Ježišom prišla jeho matka a príbuzní a chceli sa s ním rozprávať. Evanjelista nám nehovorí, o čom sa chceli rozprávať. Z iného kontextu však vieme, že boli v rozpakoch z toho všetkého, čo Ježiš robil. Jedným z dôvodom mohlo byť, že sa Ježiš dostal do konfliktu s predstaviteľmi ich náboženstva.  Čosi podobné nachádzame aj v časoch prvotnej Cirkvi, keď sa tí, čo sa rozhodli nasledovať Krista, stali zdrojom nespokojnosti svojich rodín, najmä v situáciách, keď byť kresťanom bolo porušením štátneho práva alebo náboženskej príslušnosti.

Keď Ježišovi povedali, že ho príbuzní hľadajú, vystrel ruky k svojim učeníkom a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia.“ A potom aj objasnil, ako sa človek stáva jedným z jeho bratov a sestier: „Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“

Je príznačné, že o Ježišových pokrvných príbuzných sa hovorí, že stáli „vonku“. Ježišovi učeníci, tí, ktorí ho skutočne počúvajú, sú tí, ktorí sú „vo vnútri“. To neznamená, že Ježiš odmieta svoju rodinu; robiť to by bolo v rozpore s jeho vlastným učením milovať všetkých bezpodmienečne. Situáciu však využíva na to, aby poukázal na veľmi dôležitú vec: totiž, že vzťah k Ježišovi je založený len na jednej veci, na úplnom odovzdaní sa Otcovi skrze Ježiša. Byť kresťanom, učeníkom, znamená vstúpiť do tohto nového vzťahu s Bohom a s druhými. Všetky ostatné zväzky, vrátane pokrvných, sú na druhom mieste.

Bolo by nesprávne usudzovať, že Ježiš tu odmietal svoju vlastnú matku. Práve naopak. Veď ona svojimi slovami: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova,“( Lk 1,38) sa úplne odovzdala vôli Nebeského Otca. Preto môžeme o nej povedať, že aj ona bola „vo vnútri“, bola učeníčkou svojho Syna.

Dnes slávime spomienku obetovania Panny Márie. Podľa tradície ju rodičia Joachim a Anna priniesli do chrámu a malá Mária sa úplne odovzdala Najvyššiemu Bohu.

Aplikácia

  • Snažím sa aj ja denne pýtať, čo je Božia vôľa pre mňa?
  • Poprosím Pannu Máriu, aby som sa aj ja celý odovzdal Bohu a miloval ho celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie