Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 26. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 26. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Lukáše:

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: `Pokoj tomuto domu!‘ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží království!‘ Když přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: `I ten prach, který se nám ve vašem městě přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte: Přiblížilo se Boží království!‘ Říkám vám: Sodomě bude v onen den lehčeji než takovému městu.“

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes k nám Ježíš mluví o apoštolském poslání. Ačkoli „ustanovil dalších dvaasedmdesát
učedníků a poslal je“, hlásání evangelia je úkol, který „nelze svěřit několika „specialistům“, jak
říká sv. Jan Pavel II.: „Všichni jsme byli povoláni a všichni musíme cítit odpovědnost. Každý na
svém místě a ve svém stavu. V den našeho křtu nám bylo řečeno: „Jsi kněz, prorok a král a
odměnou ti bude věčný život“. Dnes více než kdy jindy, potřebuje náš svět svědectví Kristových
následovníků. „Žeň je hojná, ale dělníků je málo.“ Tato část evangelia mne vždy oslovuje, a to v
jejím možném pozitivním výkladu. Text neříká, že je mnoho k setí a málo dělníků, říká, že je
mnoho uzralého, ale málo ženců. Možná bychom dnes vzhledem k velké neznalosti naší
společnosti o Ježíši Kristu a jeho církvi měli mluvit právě takto. Na misii musíme pohlížet tedy
jedině optimisticky, je stále co sklízet. Není čas na to, abychom se nechali odradit pesimismem či
zoufalstvím. Začněme tím, že poslání, které na nás od počátku našeho křesťanského života čeká,
je vzrušující a zároveň dosti obtížné. Naše poslání nemůže ani nesmí předstírat, že si jakkoliv
vynucuje přilnutí k božské existenci Pravdy a Života, nýbrž pouze dává příležitost k svobodnému
ano daru víry. Papež nám připomíná, že myšlenky, náměty či nápady je třeba jen předávat, ale
nikoliv vnucovat. „Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky.“ Proč? Protože jedinou silou
misionáře musí být Kristus. A aby Kristus mohl naplnit jeho život, musí se hlasatel evangelia
zbavit všeho, co Kristus není. Misijní znak chudoby je zásadní podmínkou a zároveň
nejvěrohodnějším svědectvím, které může apoštol nabídnout. Lidé pak pochopí to zásadní, co
znamení apoštolské chudoby přináší: jen a jenom tato nesobeckost nás lidi z masa a kostí může
učinit svobodnými. Misionář hlásá pokoj. Je nositelem pokoje, protože Kristus je „Kníže pokoje“.
Proto „když někde vejdete do domu, napřed řekněte: `Pokoj tomuto domu!‘ Bude-li tam člověk
hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám ́. Náš svět, naše rodiny, naše osobní
ego, to vše potřebuje Pokoj. Proto je naše apoštolské poslání tak naléhavé a vzrušující. Ano, je to
můj, ale i Tvůj úkol. Začni hned. Stačí třeba jen úsměv na prvního člověka, kterého potkáš.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie