Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. TERÉZIE OD DIAŤAŤA JEŽIŠ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

Evanjelium

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: “Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma“ (Mt 18,1-5).

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes oslavujeme sväticu, ktorú môžeme označiť za „šampióna“ duchovnej „malosti”. Napriek tomu si vyslúžila titul „učiteľka Cirkvi“. Lebo z jej „duchovného detstva” vyrástla obnovená a svieža teológia.

Akokoľvek sa to môže zdať paradoxné, „božia veľkosť spočíva v tom, že sa dokáže urobiť malou“ (Benedikt XVI.). Mohli by sme teda povedať, že diskrétnosť, jednoduchosť, pokora tvoria súčasť Božej DNA: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt 18,3). Svätá Terézia vstúpila do Karmelu, keď bola ešte veľmi mladá, mala 15 rokov, a do „večného Karmelu“, do večnosti, vstúpila ako dvadsaťštyriročná. Taká mladá a predsa tak veľká! Aký paradox pre ľudské oči! Len z pohľadu lásky možno toto tajomstvo pochopiť. Ak chceš milovať, ak chceš slúžiť, urob sa malým, veľmi malým, ako Dieťa Ježiš v jasliach, ako Ježiš Kristus na kríži.

Terézia kráčala cestou detstva hovoriac: „Som veľmi malou dušou, ktorá môže Pánovi obetovať len veľmi malé veci“. A pretože bola „malá“, zverila svoj rast duchovným prostriedkom. Zvykla hovoriť: „Je to modlitba, je to obeta, ktoré mi dávajú všetku silu; to sú nepremožiteľné zbrane, ktoré mi dal Ježiš“. Zároveň sa dôsledne spoliehala na duchovné vedenie. Sama sebe nedôverovala a milovala poslušnosť voči svojim predstaveným.

„Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve“ (Mt 18, 4). Aký kontrast s domýšľavosťou modernej doby! Možno práve preto je svätá Terézia „učiteľkou“, mala predsa vedomosti o živote, ktorý prináša ovocie a z jej príkladu môžeme dodnes čerpať aj my. Na záver ešte jeden citát: „Náš Pán neprichádza z neba každý deň, aby zostal v zlatom cibóriu. Prichádza, aby našiel iné nebo, nebo našej duše, v ktorom rád prebýva“.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie