Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 20. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22,34-40)

Zamyslenie:

V dnešnom Evanjelium sa učiteľ Zákona pýta Ježiša: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ (Mt 22, 36). Najväčším prikázaním je to prvé. V odpovedi sa však hovorí o prvom, ale i o druhom prikázaní, ktoré mu je veľmi podobné (Mt 22,39). Dve neoddeliteľné oblasti, ktoré sú však akoby jednou a tou istou. Nerozdeliteľné, ale predsa prvé a druhé, zlaté a strieborné. Pán nás tak vedie do hĺbky kresťanskej katechézy, keďže „celý Zákon i Proroci spočívajú na týchto dvoch prikázaniach (Mt 22,40).

Osvetliť by to mohol tradičný komentár dvoch brvien Pánovho kríža: vzpriamený trám zapichnutý do zeme je vertikála, ktorá ukazuje na nebo, smerom k Bohu. Priečne brvno predstavuje zas rovnocennosť, vzťahy s blížnymi. V tomto obraze je tiež niečo prvé a niečo druhé. Priečne brvno by ležalo na zemi, ak by neviselo na tom zvislom. Takže čím viac túžime pozdvihnúť úroveň našej služby druhým, tým ďalej/vyššie musí ísť naša láska k Bohu. Inak sa nás ľahko zmocní skleslosť, nestálosť, či očakávanie odmeny. Svätý Ján z Kríža hovorí: „Čím viac duša miluje, tým dokonalejšia je v tom, čo miluje; preto v tejto duši, ktorá je už dokonalá, je láska dokonalá a všetky jej skutky sú láskou“.

Svätci, ktorých poznáme, nám umožňujú vidieť, ako sa ich láska k Bohu prejavuje rôznymi spôsobmi a inšpiruje ich pri pomoci blížnym. Prosme dnes Božiu Matku, aby nás naplnila túžbou prekvapovať nášho Pána našimi skutkami a slovami lásky. Tak bude naše srdce schopné objavovať, ako možno prekvapovať rôznymi maličkosťami tých, s ktorými žijeme a pracujeme. A to nielen vtedy, keď má niekto sviatok, to dokáže každý. Prekvapovať!“: to je praktický spôsob, ako možno myslieť menej na seba.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie