Piatok po 1. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.
Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd.
No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa.
Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.
Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“
Mt 5, 20-26

Zamyslenie:
Asi každý jeden z nás bude súhlasí so židovským zákonom, ktorý hovorí, že tomu kto by niekoho zabil prináleží spravodlivý trest.

Avšak Ježišove slová o tom, že ťažký trest prináleží aj o tomu, kto sa čo i len jedným slovom prehreší voči svojmu bratovi sa môžu zdať na prvý pohľad príliš radikálne. No niekedy stačí aj jediné slovo nato, aby človek ublížil svojmu blížnemu. Jediné slovo, ktorým sa dá zraniť. Avšak dnešné evanjelium je aj evanjeliom nádeje, pomenúva nielen zlo, ktoré vieme spraviť, ale dáva nám aj návod, ako to napraviť. Ešte stále sme na ceste na ktorej môžeme dôjsť k zmiereniu a odpusteniu.

Aplikácia:

1/ Je v mojom živote niekto, s kým sa potrebujem zmieriť a poprosiť ho o odpustenie?

2/ Svojimi slovami vieme nielen ublížiť, ale aj spraviť veľa dobrého, skúsme nájsť v dnešný deň situáciu, v ktorej môžeme svojho blížneho slovami povzbudiť a podporiť.

Veronika

29 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie