Zamyslenia

Piatok po Zjavení Pána

Piatok po Zjavení Pána

„Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.
Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“
Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“
Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst.“
Lk 4, 14-22a

Zamyslenie:

Koľko už bolo prorokov, proroctiev  a napísaných zväzkov o tom, že má prísť
Mesiáš? Celý ten čas sa pripravovali na jeho neočakávaný príchod, no keď už
konečne bol medzi nimi, neuverili mu. Neboli na to dostatočne pripravení.

Aj v dnešnej dobe sa nám Ježiš prihovára, ako
kedysi ľuďom z Nazareta. Čítame jeho slová v chrámoch,
v domácnostiach, hovorí k nám cez kňazov. Poznáme návod na život,
ako  sa dostať do neba, no často nám
život utečie pomedzi prsty a až na smrteľnej posteli si uvedomíme, koľko
času sme premárnili. Gilbert Chesterton vo svojej knihe Ortodoxia uvažuje:“
Viera je taká veľká, že dlho trvá, kým sa dostane do pohybu. A je dosť
zvláštne, že toto váhanie vznikne nezávisle od toho, kde človek začne. Všetky
cesty vedú do Ríma: to je jeden z dôvodov, prečo sa tam mnohý nedostanú.“

Ak sa odhodláme a začneme vnímať, čo nám Ježiš
radí, v takom prípade všetky cesty vedú do neba a s veľkou
pravdepodobnosťou tam aj dôjdeme.

Aplikácia:

Zamýšľam sa nad Božím slovom a snažím sa podľa neho žiť?

Siahnem po Božom slove, keď som zúfalý alebo neviem si poradiť ako ďalej?

Martin

ženatý, softvérový inžinier, 35 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie