Zamyslenia

Slávnosť svätého Arnolda Janssena – zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova

„Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.“
Mk 1,29-39

V dnešnom evanjeliu vidíme, že Ježiš sa musel poriadne obracať: uzdravoval, vyháňal zlých duchov, ohlasoval Božie kráľovstvo a zvládol aj zástup ľudí, tisnúci sa pri dverách domu, v ktorom bol (porov. Mk 1, 33). To si určite vyžiadalo svoju daň. No on napriek tomu „včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa pusté miesto a tam sa modlil“ (1, 35). Nezaslúžil si vari trochu odpočinku?
Aj my sme možno niekedy podobne „rozbehaní“ …

… ako Ježiš. To
najlepšie, čo vtedy môžeme urobiť, je nájsť si v tom všetkom
aspoň pár minút na modlitbu. V takýchto chvíľach sme totiž zraniteľní a
diabol sa snaží vkradnúť do nášho
srdca a využiť našu slabosť. Možno nám povie, že je normálne
byť mrzutý alebo že naše aktivity sú dôležité a predsa,
robíme dobré veci a nemáme teraz na modlitbu čas. Pokiaľ však chceme
nasledovať naplno Krista v tomto svete, potrebujeme sa z tohto sveta
každý deň stiahnuť. Nič nám nedá väčší pokoj, a tiež, nič nám
v našich aktivitách nezaručí väčší úspech ako reflektovať svoje konanie
každý deň s Pánom a počúvať, do čoho nás volá On.

Evanjelium nám na mnohých
miestach ponúka príklad Ježiša ako toho, ktorý „strávil noc na modlitbe
s Bohom“ (porov. Lk 6, 12). Vidíme Jeho priam radikálne hľadanie Otcovej
vôle a zároveň čerpanie pokoja a múdrosti pre následnú službu lásky. 

Dnešný svätec, sv. Arnold
Janssen, ktorého Pán skrze jeho vernosť Duchu Svätému povolal do veľkého
Božieho diela – založenia Misijnej kongregácie Verbistov, nás učí, že „nakoľko my
v modlitbe a v pokore skloníme svoje hlavy, natoľko nás Pán pozdvihne a
obdarí milosťami.“

Aplikácia:

1/ Máš svoje „pusté miesto“, na ktoré sa denne utiahneš?

2/ Má pre teba dennodenný čas s Pánom prioritu aj vtedy, keď máš zdanlivo dôležitejšie veci?

Dominik
slobodný, IT Project Manager, 27 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie