Slávnosť svätého Arnolda Janssena – zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova

„Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.“
Mk 1,29-39

V dnešnom evanjeliu vidíme, že Ježiš sa musel poriadne obracať: uzdravoval, vyháňal zlých duchov, ohlasoval Božie kráľovstvo a zvládol aj zástup ľudí, tisnúci sa pri dverách domu, v ktorom bol (porov. Mk 1, 33). To si určite vyžiadalo svoju daň. No on napriek tomu „včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa pusté miesto a tam sa modlil“ (1, 35). Nezaslúžil si vari trochu odpočinku?
Aj my sme možno niekedy podobne „rozbehaní“ …

… ako Ježiš. To najlepšie, čo vtedy môžeme urobiť, je nájsť si v tom všetkom aspoň pár minút na modlitbu. V takýchto chvíľach sme totiž zraniteľní a diabol sa snaží vkradnúť do nášho srdca a využiť našu slabosť. Možno nám povie, že je normálne byť mrzutý alebo že naše aktivity sú dôležité a predsa, robíme dobré veci a nemáme teraz na modlitbu čas. Pokiaľ však chceme nasledovať naplno Krista v tomto svete, potrebujeme sa z tohto sveta každý deň stiahnuť. Nič nám nedá väčší pokoj, a tiež, nič nám v našich aktivitách nezaručí väčší úspech ako reflektovať svoje konanie každý deň s Pánom a počúvať, do čoho nás volá On.

Evanjelium nám na mnohých miestach ponúka príklad Ježiša ako toho, ktorý „strávil noc na modlitbe s Bohom“ (porov. Lk 6, 12). Vidíme Jeho priam radikálne hľadanie Otcovej vôle a zároveň čerpanie pokoja a múdrosti pre následnú službu lásky. 

Dnešný svätec, sv. Arnold Janssen, ktorého Pán skrze jeho vernosť Duchu Svätému povolal do veľkého Božieho diela – založenia Misijnej kongregácie Verbistov, nás učí, že „nakoľko my v modlitbe a v pokore skloníme svoje hlavy, natoľko nás Pán pozdvihne a obdarí milosťami.“

Aplikácia:


1/ Máš svoje „pusté miesto“, na ktoré sa denne utiahneš?

2/ Má pre teba dennodenný čas s Pánom prioritu aj vtedy, keď máš zdanlivo dôležitejšie veci?

Dominik
slobodný, IT Project Manager, 27 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie