Zamyslenia

SOBOTA 28. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ, SPOMIENKA SV. MARGARÉTY MÁRIE ALACOQUE

SOBOTA 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ, SPOMIENKA SV. MARGARÉTY MÁRIE ALACOQUE

Evanjelium:

V tom čase Ježiš povedal: “Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké” (Mt 11,25-30)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes pri spomienke na život Margaréty Márii Alacoque vidíme naplnenie Ježišových slov: „že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým“ (Mt 11,25). Čo myslí Pán „týmito vecami“? Božie bohatstvo, hĺbku a nehu Božej lásky. Svätá Margaréta bola jedným z „nástrojov“, ktoré si Boh vyvolil, aby nám zjavovali divy jeho milosrdnej lásky.

Odvtedy prešli len tri storočia a prúd zasvätenia sa Ježišovmu Srdcu nabral na obrátkach a stala sa z neho široká rieka. K tejto rieke sa časom pripájali ďalšie „prítoky“ (sv. Gemma Galgani, sv. Faustína Kowalská, sv. Pio z Pietrelčíny…), a Božou vôľou sa tento mocný prúd stal morom, alebo lepšie oceánom, ktorý zaplavuje celý svet. Naozaj, Kristova Cirkev žije ponorená v novej etape: v čase milosrdenstva, etape, ktorá už neskončí. Sviatok Najsvätejšieho Ježišovho srdca vznikol v spojitosti so svätou Margarétou a vďaka zjaveniam svätej Faustíny bola zavedená Nedeľa Božieho milosrdenstva.

Tí “múdri a inteligentní” súčasníci Ježiša Krista neocenili jeho Krásu ani jeho Srdce túžiace po láske. Herodes, Pilát, či Kajfáš zaslepení svojou aroganciou Pánom pohŕdali a vysmievali sa mu. Zatiaľ čo Šimon z Cyrény – pokorne pomáhajúci odsúdenému – počul láskavý tlkot Ježišovho Srdca a Dismas – odsúdený po Ježišovej pravici – začul milosrdnú modlitbu, ktorá vychádzala z Kristových úst v prosbe za jeho nepriateľov. Obaja v blízkosti Srdca a pier Ježiša Krista objavili jeho Lásku. Toto prvotné zjavenie malo byť zavŕšené svedectvom svätého Jána – sprevádzajúceho Pannu Máriu – pod krížom (porov. Jn 19, 31 – 37). Tieto poklady teda možno vidieť  len vedľa kríža: “Môj Bože, tieto veci robím alebo trpím v Srdci tvojho Syna a podľa jeho svätých plánov a obetujem ich ako náhradu za všetko zlé alebo nedokonalé, čo je v mojich vlastných skutkoch“ (Svätá Margaréta).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie