Zamyslenia

Sobota 5. týždňa v Cezročnom období

„V tých dňoch zasa bol pri Ježišovi veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. Ak ich prepustím domov hladných, poomdlievajú na ceste, veď niektorí z nich prišli zďaleka.“ Jeho učeníci mu odvetili: „Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?“ Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem.“ Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov, vzdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali; a oni ich rozdali zástupu. Mali aj zopár rybiek. Aj nad nimi dobrorečil a kázal ich rozdať. I jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem košov zvyšných odrobín. Ľudí tam bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil. Hneď nastúpil so svojimi učeníkmi na loď a došiel do dalmanutského kraja.
Mk 8,1-10

Byť zodpovedný sa môže stať zázrakom
Prvá vec: Ježiša zaujímali reálne potreby ľudí. Učeníci mali sedem chlebov – čo je číslo plnosti. Dali mu všetko čo mali, aby …

… s tým vykonal zázrak. Sympatickou vlastnoťou učeníkov bolo, že netrpeli spasiteľským syndrómom, a s  problémom sa obrátili na Spasiteľa. Nesprávnou však ostáva ich nedôvera – že ten, čo sa narodil v „dome chleba“ (hebr. Bet Lechem) a teda sám je Chlebom, skutočne dokáže ľudí nasýtiť.       

Druhá vec: Ježiš
zobral to, čo mu odovzdali, lámal a dával svojim učeníkom. Nasýtil ľud
a ukázal im, že majú všetko čo potrebujú, avšak aby boli naozaj sýti,
musia sa o to podeliť. Esenciou sýtosti je delenie sa s druhými. Navyše,
ak odovzdáme Bohu to, čo máme, On nebude šetriť milosťami pre svoj ľud. Pozbierame
ešte sedem košov milostí.

Aplikácia:

1/ Zodpovednosť voči tým, ktorí sú nám zverení – rodiny, kamaráti, kolegovia – je primárna úloha (vo svojej hierarchii), ktorá nesmie byť zanedbaná. Nakoľko plním tieto zodpovednosti?

2/ Priznávam Bohu, že v mnohom mám dostatok, a chcem mu to odovzdať, nech rozmnoží toto dobro aj pre úžitok druhých? Prosím ho, aby rozmnožil to, čo mi chýba?

Marek

slobodný, financie, 25 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie