Zamyslenia

Streda 10. týždňa v cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

Mt 5, 17 – 19

Zamyslenie:

Asi každý je rád
pochválený… Pochvaly môžu mať rôzne formy – môžeme dostať jednotku v škole,
vyhrať súťaž v športe, získať finančnú odmenu od šéfa v práci, byť
povýšený na lepšie pozíciu.. Ale pochvaly môžu byť aj malé, každodenné – mama ma
pochváli za pekne upratanú izbu, v kostole mi kňaz vyjadrí vďaku za
kvetinovú výzdobu, či manželka mi venuje objatie za opravenú kuchynskú
stoličku… No a asi v neposlednom rade, všetci čakáme na tú
najvyššiu pochvalu v nebi.

No asi nie ľahko sa
hrá podľa pravidiel. Často by sme chceli aspoň čiarku posunúť v písme,
alebo preskočiť riadok v prikázaniach… Hrať podľa pravidiel je ťažké…
Zdajú sa nám prehnané, ťažké, podrobné… No až vo chvíľach, keď začneme „hrať
podľa pravidiel“, usilovať sa o dodržiavanie prikázaní, neprispôsobovať si
písmo, zistíme, akú krásu, pokoj a nehu nám prinášajú, ako sa v každom
prikázaní skrýva Otcova neha a dobrota, jeho objatia a úsilie ochrániť
nás. Boh, Otec, nám nedal prikázania, aby náš život urobil ťažkým… Dal nám
ich, aby nás chránil… Dal nám ich, lebo nás miluje. Keď v tejto láske
budeme žiť a každý deň sa usilovať o ich naplnenie, nájdeme pravé
objatie Boha, ktoré sa skrýva na každom kroku… Treba ho len chcieť odhaliť.

Aplikácia:

1/ Skús urobiť dnes niečo v skrytosti, kde tvojou odmenou a pochvalou bude len vedomie, že si mohol/a.

2/ Rozjímaj dnes o prikázaniach a nevynechaj ani čiarku. Premýšľaj nad tým, prečo sú nám dané práve v tomto znení a prečo, hoc je to ťažké, sa usilujeme každý deň o ich dodržiavanie.

Jana

(pre koronu ešte stále)
Zasnúbená, prekladateľka, 31 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie