Streda 10. týždňa v cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

Mt 5, 17 – 19

Zamyslenie:

Asi každý je rád pochválený… Pochvaly môžu mať rôzne formy – môžeme dostať jednotku v škole, vyhrať súťaž v športe, získať finančnú odmenu od šéfa v práci, byť povýšený na lepšie pozíciu.. Ale pochvaly môžu byť aj malé, každodenné – mama ma pochváli za pekne upratanú izbu, v kostole mi kňaz vyjadrí vďaku za kvetinovú výzdobu, či manželka mi venuje objatie za opravenú kuchynskú stoličku… No a asi v neposlednom rade, všetci čakáme na tú najvyššiu pochvalu v nebi.

No asi nie ľahko sa hrá podľa pravidiel. Často by sme chceli aspoň čiarku posunúť v písme, alebo preskočiť riadok v prikázaniach… Hrať podľa pravidiel je ťažké… Zdajú sa nám prehnané, ťažké, podrobné… No až vo chvíľach, keď začneme „hrať podľa pravidiel“, usilovať sa o dodržiavanie prikázaní, neprispôsobovať si písmo, zistíme, akú krásu, pokoj a nehu nám prinášajú, ako sa v každom prikázaní skrýva Otcova neha a dobrota, jeho objatia a úsilie ochrániť nás. Boh, Otec, nám nedal prikázania, aby náš život urobil ťažkým… Dal nám ich, aby nás chránil… Dal nám ich, lebo nás miluje. Keď v tejto láske budeme žiť a každý deň sa usilovať o ich naplnenie, nájdeme pravé objatie Boha, ktoré sa skrýva na každom kroku… Treba ho len chcieť odhaliť.

Aplikácia:

1/ Skús urobiť dnes niečo v skrytosti, kde tvojou odmenou a pochvalou bude len vedomie, že si mohol/a.

2/ Rozjímaj dnes o prikázaniach a nevynechaj ani čiarku. Premýšľaj nad tým, prečo sú nám dané práve v tomto znení a prečo, hoc je to ťažké, sa usilujeme každý deň o ich dodržiavanie.

Jana

(pre koronu ešte stále) Zasnúbená, prekladateľka, 31 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie