Zamyslenia

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal Židom: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“
Židia mu povedali: „Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel aj proroci, a ty hovoríš: ‚Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.‘ Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš?“
Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: ‚On je náš Boh,‘ a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa.“
Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.“
Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.“
Jn 8,51-59

Zamyslenie:

Poznať
Boha, pre mňa znamená vedieť, že žiť už tu na zemi s Ním je radosť a pokoj, a
to na základe osobnej skúsenosti. Keď som nabrala odvahu a dôverovala mu v
prosbe o nejakú vec a On sa postaral, hoci niekedy nie podľa mojich predstáv,
povzbudilo ma to k ďalším takýmto krokom dôvery. Ak však nemáš takúto skúsenosť
s Pánom, ak si Mu nedal šancu ukázať ti, že je tu živý a reálne prítomný, ak si
Ho ešte nezainteresoval do svojich problémov, do svojich pocitov, do svojho
borenia sa s tvojimi konkrétnymi problémami vo vzťahoch, v práci, v rodine, s
borením sa so svojimi zlozvykmi a hriechmi…, potom Ho nepoznáš. Ak Ho
nepoznáš a neokúsil si ešte chuť ovocia vzťahu s Ním, tak slová Písma budú pre
teba legendou o mŕtvom svätcovi alebo čudákovi, alebo nejakou sci-fi poviedkou
a nebudeš mať ani chuť, ani silu a ani odvahu (alebo si to nazvi
motiváciou…už akokoľvek chceš :), dodržiavať Jeho slovo (sv. Písmo), lebo
tomu nebudeš veriť, lebo nebudeš mať skúsenosť, že slová v Písme sú Jeho
konkrétnymi prisľúbeniami, ktorých stále aktuálnu platnosť ti chce ukázať v
tvojom živote!

Takže
poď do života s Ním! Poď spoznávať Pána! Aj ty sa daj spoznať Jemu! Túži po
Tebe, po vzťahu s Tebou, po prejavoch svojej moci v tvojom živote!

A
tešme s na stretnutie s Ním… ako sa aj Abrahám mohol tešiť, lebo vedel ku
komu ide, už Ho poznal, lebo okúsil Jeho moc a prítomnosť vo svojom živote.

Aplikácia:

1/ Dokážeš povedať na základe jednej alebo viacerých konkrétnych skúseností/situácií kedy si Otcovi odovzdal záležitosť a On sa postaral: On je NAOZAJ môj Boh!?….naozaj je tu, naozaj sa o mňa stará !?

2/ Zapíš si tieto konkrétne situácie, kedy si pocítil/dostal konkrétnu pomoc od Otca, po tom čo si Ho o to prosil. Daj si zoznam (heslovite) týchto situácií na miesto, kde na to budeš denne vidieť a až príde ďalšia a možno ťažšia vec/skúška povzbuď sa, že predsa je tu Otec, ktorý Ti už pomohol tak prečo nie aj teraz!

3/ Naplánuj si a začni s Otcom pracovať a rozoberať v modlitbe a čítaním sv. Písma konkrétnu situáciu/problém/túžbu v tvojom živote

Vierka

slobodná/zasnúbená,
zdravotná sestra, 31 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie