Štvrtok po 5. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal Židom: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“
Židia mu povedali: „Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel aj proroci, a ty hovoríš: ‚Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.‘ Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš?“
Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: ‚On je náš Boh,‘ a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa.“
Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.“
Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.“
Jn 8,51-59

Zamyslenie:

Poznať Boha, pre mňa znamená vedieť, že žiť už tu na zemi s Ním je radosť a pokoj, a to na základe osobnej skúsenosti. Keď som nabrala odvahu a dôverovala mu v prosbe o nejakú vec a On sa postaral, hoci niekedy nie podľa mojich predstáv, povzbudilo ma to k ďalším takýmto krokom dôvery. Ak však nemáš takúto skúsenosť s Pánom, ak si Mu nedal šancu ukázať ti, že je tu živý a reálne prítomný, ak si Ho ešte nezainteresoval do svojich problémov, do svojich pocitov, do svojho borenia sa s tvojimi konkrétnymi problémami vo vzťahoch, v práci, v rodine, s borením sa so svojimi zlozvykmi a hriechmi…, potom Ho nepoznáš. Ak Ho nepoznáš a neokúsil si ešte chuť ovocia vzťahu s Ním, tak slová Písma budú pre teba legendou o mŕtvom svätcovi alebo čudákovi, alebo nejakou sci-fi poviedkou a nebudeš mať ani chuť, ani silu a ani odvahu (alebo si to nazvi motiváciou…už akokoľvek chceš :), dodržiavať Jeho slovo (sv. Písmo), lebo tomu nebudeš veriť, lebo nebudeš mať skúsenosť, že slová v Písme sú Jeho konkrétnymi prisľúbeniami, ktorých stále aktuálnu platnosť ti chce ukázať v tvojom živote!

Takže poď do života s Ním! Poď spoznávať Pána! Aj ty sa daj spoznať Jemu! Túži po Tebe, po vzťahu s Tebou, po prejavoch svojej moci v tvojom živote!

A tešme s na stretnutie s Ním… ako sa aj Abrahám mohol tešiť, lebo vedel ku komu ide, už Ho poznal, lebo okúsil Jeho moc a prítomnosť vo svojom živote.

Aplikácia:

1/ Dokážeš povedať na základe jednej alebo viacerých konkrétnych skúseností/situácií kedy si Otcovi odovzdal záležitosť a On sa postaral: On je NAOZAJ môj Boh!?….naozaj je tu, naozaj sa o mňa stará !?

2/ Zapíš si tieto konkrétne situácie, kedy si pocítil/dostal konkrétnu pomoc od Otca, po tom čo si Ho o to prosil. Daj si zoznam (heslovite) týchto situácií na miesto, kde na to budeš denne vidieť a až príde ďalšia a možno ťažšia vec/skúška povzbuď sa, že predsa je tu Otec, ktorý Ti už pomohol tak prečo nie aj teraz!

3/ Naplánuj si a začni s Otcom pracovať a rozoberať v modlitbe a čítaním sv. Písma konkrétnu situáciu/problém/túžbu v tvojom živote

Vierka

slobodná/zasnúbená, zdravotná sestra, 31 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie