Úterý po 21. neděli v mezidobí

Ježíš řekl: „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Odvádíte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale zanedbáváte, co je v Zákoně daleko důležitější: spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat. Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale velblouda polykáte. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Očišťujete vnějšek číše a mísy, ale uvnitř jsou plné loupeže a nezřízenosti. Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše, pak bude čistý i vnějšek.“

Mt 23,23-26

Zamyšlení:

Pán Ježíš mluví, k těm, kteří si zakládali na své osobní dokonalosti. V našem jednání je potřeba rozlišovat to, co je opravdu důležité, a toho se držet. Dbát především na obsah, a až potom na formu. Neřešit jen předpisy a to, abychom dobře vypadali před lidmi, ale ptát se po motivacích našeho jednání a být k sobě poctiví a pravdiví. Pravda nás může ochránit před duchovní slepotou.

Aplikace:

1/ Jaké jsou motivace mého jednání ?

2/ Jde mi o oslavu Boha nebo jen o osobní uznání, úspěch, potlesk?

Magda

vdaná/ účetní/ 53 let

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie