Zamyslenia

Utorok po 4. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema.
V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých.
Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“
Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“
Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil.
No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“
Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: ‚Vezmi si lôžko a choď!‘“
Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: ‚Vezmi a choď?‘“
Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste.
Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“
A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu.“
Jn 5, 1-3. 5-16

Zamyslenie:

V dnešnom príbehu máme muža, ktorý sa stal úvodným
príbehom, živou metaforou Božej moci v Ježišovej kázni. Ježiš si vybral muža,
ktorý bol 38 rokov uväznený vo svojom postihnutí, nevládal chodiť a tak je
zrejmé, že ide o zázrak uzdravenia, ktoré je nenapadnuteľné. Ide o dôkaz
Ježišovej sily a moci…

Tento muž pôvodne nemal šancu sa kvôli svojmu postihnutiu
dostať do rybníka. Nemal nikoho, kto by ho tam priniesol. Chorí a nezdraví
verili, že sa uzdraví len prvý, ktorému sa podarí dostať sa do zvírenej vody.
Je to príbeh založený na paradoxoch.

Betsata vraj znamená v preklade „Dom milosrdenstva“. O akom
milosrdenstve tu však hovoríme, keď to v jeho vnútri určite tak nevyzeralo?
Predstavujem si, ako sa tu tlačí jeden chorý vedľa druhého, a každý z nich
čaká na „tú svoju chvíľu“, keď hlava nehlava, nemilosrdne sa bude hrnúť do bazéna.
Žiaden poradovník, žiadna slušnosť a zdvorilosť typu: „Ty to snáď
potrebuješ viac ako ja…“

A okrem toto. O akom milosrdenstve by sme hovorili,
keď sa na uzdravenie vyžadoval výkon človeka? To nemá predsa nič spoločné s „milým
srdcom“ Boha, ktorý je darcom uzdravenia. Byť prvým a podávať výkony, aby
sme si zaslúžili „dar z lásky – Božie milosrdenstvo“ alebo tvrdý
konkurenčný boj medzi nami, to sú dva koncepty, ktoré by v dome milosrdenstva,
v Cirkvi, ktorá má byť obrazom milosrdného Boha vo svete, určite nemali
byť prítomné.

Aplikácia:

1/ Aký je Tvoj vzťah k milosrdenstvu Božiemu? Veríš, že je to Boží dar, alebo sa skôr snažíš si ho „zarobiť“?

2/ Aké je Tvoje srdce? Je podobné tomu Božiemu?

Igor

kňaz, 39 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie