Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Evanjelium:

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete, míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jako měrou měříte, takovou se zase naměří vám.“ Lk 6,27-38

Podcast:

Zamýšlení:

Sestry a bratři, jak jsme právě slyšeli: “Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete, míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jako měrou měříte, takovou se zase naměří vám. “Takto nás dnes náš Pán vyzývá, abychom žili život křesťanské lásky tak naplno, jako to dělal on (“Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí” Lk 23,34). Takovým příkladem jsou i naši bratři a sestry, kteří nás předešli do nebeské slávy – svatí; ti totiž žijí vzor křesťanské lásky s dokonalostí a následují to, co řekl Ježíš Kristus: “Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec” (Mt 5,48).

Laskavost nás vybízí, abychom milovali především ty, kdo milují nás. Není, ale možné dodržovat to, co čteme v evangeliu, pokud upřímně nemilujeme své bratry a sestry, naše bližní. A vzápětí nás nové Kristovo přikázání vyzývá, abychom dospěli k dokonalosti lásky, a povzbuzuje nás, abychom otevřeli náruč všem lidem, těm, kteří nepatří mezi nás nebo nás chtějí urazit či zranit. Ježíš nás nabádá, abychom měli srdce jako On, jako je srdce jeho Otce: “Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec” (Lk 6,36), srdce, které nezná hranic, které vítá každého a zve nás k odpuštění a modlitbě za naše nepřátele.

Jak však Katechismus katolické církve potvrzuje, “není možné dodržovat přikázání našeho Pána, pokud se snažíme následovat božský vzor pouze navenek. Musí jít o živou spoluúčast, která pramení až z hloubi našeho srdce, ve svatosti, milosrdenství a lásce k Bohu”. Kardinál Newman napsal: “Ó, Ježíši! Pomoz nám šířit tvou vůni všude, kam přijdeme. Zaplav naše duše svým duchem a životem. Pronikni a ovládni celou naši bytost, a to tak naprosto, aby náš život byl jen tvým odleskem (…). Aby každá duše, s níž přijdeme do styku, pocítila v naší duši Tvou přítomnost. To světlo, Ježíši, bude celé od Tebe, žádné nebude od nás. Budeš to Ty, kdo skrze nás zářit na druhé.”

Milovat, odpouštět a objímat druhé budeme jen tehdy, bude-li naše srdce zvětšeno láskou ke Kristu.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie