Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. A hle – přinášeli mu ochrnulého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnulému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Někteří z učitelů Zákona si však pomyslili: „Ten člověk se rouhá!“ Protože Ježíš poznal jejich myšlenky, řekl: „Proč smýšlíte špatně ve svém srdci? Vždyť co je snadnější – říci: `Odpouštějí se ti hříchy‘, nebo říci: `Vstaň a choď ‚? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy“ – řekl ochrnulému: „Vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů!“ A on vstal a odešel domů. Když to zástupy viděly, zmocnila se jich bázeň a velebily Boha, že dal takovou moc lidem. (Mt 9,1-8)

Podkast:

Zamyšlení:

Dnes se setkáváme s jedním z mnoha evangelijních projevů svědčících o milosrdné dobrotě Pána. Všechny příběhy přinášejí řadu konkrétních aspektů, situací, bohatých na detaily: vidíme Ježíšův milosrdný soucit, který se projevuje od vzkříšení mrtvého nebo uzdravení malomocného, přes odpuštění veřejné hříšnici až po uzdravení mnoha neduhů a přijetí kajícných hříšníků. Ty lze nalézt i v podobenstvích, jako je ztracená ovce, ztracená drachma nebo marnotratný syn. Dnešní evangelium je dalším příkladem Spasitelova milosrdenství, a to hned ve dvou různých příležitostech: milosrdenství v nemoci těla a nemoci duše. A protože duše je důležitější, Ježíš začíná u ní. Ví, že nemocný lituje svých vin, vidí jeho víru i víru těch, kdo ho přivádějí, a říká: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“ (Mt 9,2) Proč takto začíná, aniž by o to byl požádán? Je si samozřejmě vědom toho, co si ochrnutý myslí, a ví, že právě to ocení nejvíce, protože tváří v tvář Ježíšově svatosti by se ochrnutý mohl cítit zmatený a zahanbený svými vlastními chybami a bát se, že by mohly bránit jeho uzdravení. Pán ho tedy chce nejprve uklidnit. Ježíš se nestará o to, zda někteří učitelé Zákona ve svém srdci reptají. Nejen to, ale součástí jeho poselství je i důkaz, že přišel ukázat své milosrdenství vůči hříšníkům, a to nyní hlásá a koná. A tak se stává, že zatímco ti, kteří jsou zaslepeni svou pýchou, si o sobě myslí, že jsou jediní spravedliví, a Ježíšův nárok nemohou přijmout, ti, kteří se upřímně považují za hříšníky, ho přijímají. Právě vůči těm se Bůh blahosklonně staví, aby jim odpustil. Jak říká svatý Augustin: „Velkou bídu má pyšný člověk, ale ještě větší je pokorné Boží milosrdenství“. A v tomto případě jde Boží milosrdenství ještě dál: jako další doplněk svého odpuštění uzdravuje i ochrnutého: „Vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů!“ (Mt 9,6). Ježíš chce, aby radost hříšníka byla úplná. Musíme znovu potvrdit svou důvěru v něj. Měli bychom si však uvědomit, že i my jsme hříšníci, a proto se neuzavírejme před jeho Milostí.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie