Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš se ujal slova a řekl: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ (Mt 11,28-30)

Podcast:

Zamyšlení:

Ježíšova slova dnes znějí důvěrně a blízce. Jsme si vědomi, že současní muži a ženy trpí značným psychickým tlakem. Tento svět se stále točí dokola, my už nevydržíme tempo a nemáme čas ani vnitřní klid tyto změny vstřebat. Dost často se vzdalujeme od evangelijní prostoty tím, že se zatěžujeme pravidly, závazky, plánováním a cíli. Cítíme se zahlceni a unaveni neustálým bojem, aniž by naše úsilí mělo smysl. Nedávná šetření potvrzují, že počet nervově zhroucených lidí je stále na vzestupu. Co nám chybí k tomu, abychom se cítili vlastně dobře? Dnes, ve světle evangelia, můžeme revidovat své pojetí Boha. Jak žiji a cítím Boha ve svém srdci? Jaké pocity odhalují jeho přítomnost v mém životě? Ježíš nám nabízí své pochopení, když se cítíme unavení a chceme si odpočinout: „Pojďte ke mně všichni, kdo těžce pracujete a nosíte těžká břemena, a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28). Možná jsme bojovali o dokonalost, zatímco v hloubi duše jsme chtěli jen to, abychom se cítili milováni. V Ježíšových slovech nacházíme odpověď na naši krizi smyslu. Naše ego s námi provádí špatné kousky, když nám brání být tak dobří, jak bychom chtěli. Někdy možná nevidíme světlo. Svatá Juliána z Norwiche, anglická mystička ze 14. století, měla zjevení, slyšela Ježíšovo poselství a napsala: „Všechno dobře dopadne, všechno dobře dopadne.“ Ježíšův návrh – „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne…“. (Mt 11,29) – předpokládá následování jeho laskavého životního stylu (přát každému dobro) a pokory jeho srdce (ctnost odkazující k tomu, abychom zůstali nohama na zemi, neboť jen Boží milost nás může přimět k vzestupu). Být učedníkem vyžaduje, abychom přijali Ježíšovo jho, a přitom nezapomínali, že jeho jho je „dobré“ a jeho břemeno „lehké“. Nevím však, zda jsme přesvědčeni, že tomu tak skutečně je. Žít jako křesťan v našem současném kontextu není tak snadné, protože se musíme rozhodnout pro hodnoty, které jdou proti proudu. Nenechat se strhnout penězi, prestiží nebo mocí vyžaduje velké úsilí. Pokud toho chceme dosáhnout sami, může se to stát nemožným úkolem. S Ježíšem je však všechno možné a dobré.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie