Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, (rybáři) ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu?“ Odpověděli: „Ano.“ A on jim řekl: „Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“ Když Ježíš skončil tato podobenství, vzdálil se jinam. (Mt 13,47-53)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes nám evangelium dává zásadní výzvu k obrácení. Ježíš nás nešetří tvrdou realitou: “Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece.” (Mt 13,49-50). Varování je zcela jasné. Nemůžeme se prostě uklidnit a jít spát! Nyní je řada na naší svobodné volbě: buď budeme hledat Boha a učiníme dobro součástí svého života, nebo raději staneme nad propastí smrti. Buď s Kristem, nebo proti němu. Obrátit se znamená v tomto případě svobodně se rozhodnout, že se staneme jedním z poctivých a budeme žít životem hodným jeho synů. Máme však v sobě zkušenost hříchu: uvědomujeme si dobro, které bychom měli konat, ale místo toho konáme zlo; co uděláme, abychom svému životu dodali pocit opravdové jednoty? My sami toho mnoho nezmůžeme. Pouze pokud se svěříme do Božích rukou, budeme schopni dosáhnout dobra a být počítáni mezi spravedlivé. “Protože nevíme, kdy se objeví náš Soudce, měli bychom žít každý den, jako by byl náš poslední,” říká sv. Jeroným. Tato slova jsou výzvou k intenzivnímu a zodpovědnému prožívání našeho křesťanství. Nejde o to, abychom se báli, ale abychom žili v naději, že toto je čas milosti, chvály a slávy. Kristus nám ukazuje jedinou cestu ke spáse. Kristus je jedinou cestou do nebe, proto se naše spása, naše štěstí a cokoli, co si dokážeme představit, děje skrze něj. A pokud máme všechno v Kristu, těžko odoláme také volání lásky k církvi, která nám ho ukazuje a je jeho mystickým tělem. Proti čistě lidským vizím této skutečnosti musíme obnovit božsko-duchovní vizi: ať v našem životě není nic většího než Kristus a naplnění jeho vůle!

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie